1
00:00:01,740 --> 00:00:04,250
Než skončíme,
budeme otevřeně diskutovat.

2
00:00:05,000 --> 00:00:06,640
Mám na mysli

3
00:00:06,640 --> 00:00:08,810
tak trochu jiné téma.

4
00:00:08,810 --> 00:00:12,510
Nejšílenější myšlenky o vaší chorobě?

5
00:00:12,510 --> 00:00:13,810
Víte, co myslím.

6
00:00:13,810 --> 00:00:15,580
Víte, že jsou šílené,

7
00:00:15,580 --> 00:00:17,820
ale i tak se vám
neustále objevují v hlavě.

8
00:00:17,820 --> 00:00:21,320
Častokrát přemýšlím, zda
jsem se neměl narodit v jinou dobu.

9
00:00:23,920 --> 00:00:26,090
Promiňte,
jmenuji se Sherlock a jsem závislý.

10
00:00:26,090 --> 00:00:27,890
Ahoj, Sherlocku.

11
00:00:27,890 --> 00:00:30,230
Mé...

12
00:00:30,230 --> 00:00:33,030
Mé smysly jsou neobyčejně,

13
00:00:33,030 --> 00:00:37,500
no, člověk by mohl
říci až nepřirozeně, ostré.

14
00:00:39,170 --> 00:00:42,040
A naše doba je dobou rozptylování.

15
00:00:42,040 --> 00:00:47,750
Je to trestání bubny
konstantního příkonu.

16
00:00:47,750 --> 00:00:50,750
Tenhle nesouzvuk,

17
00:00:50,750 --> 00:00:53,550
který nás
pronásleduje do našich domovů

18
00:00:53,550 --> 00:00:55,650
a do našich postelí

19
00:00:55,660 --> 00:00:59,220
a prosakuje do našich...

20
00:00:59,230 --> 00:01:01,330
do našich duší,

21
00:01:01,330 --> 00:01:03,730
pro nedostatek lepších slov.

22
00:01:06,830 --> 00:01:11,600
Dlouho existoval jen jeden obklad
na má surová nervová zakončení

23
00:01:11,610 --> 00:01:15,510
a to bylo hojné zneužívání drog.

........