1
00:00:02,430 --> 00:00:04,300
<i>V předchozích dílech
Pretty Little Liars...</i>

2
00:00:04,301 --> 00:00:06,698
Možná nesouhlasím
s tím, jak Ezra žije,

3
00:00:06,699 --> 00:00:09,241
ale nebudu stát opodál
a nenechám tě ho zničit.

4
00:00:12,663 --> 00:00:15,972
Alison udělala tátovi koláž,
kde byla fotka, kde je na lodi.

5
00:00:15,973 --> 00:00:17,011
To je ona. Cece říkala,

6
00:00:17,012 --> 00:00:18,714
- že ho nezná?
- Proč lhala?

7
00:00:18,715 --> 00:00:20,196
Neřekla jsem vám pravdu.

8
00:00:20,197 --> 00:00:22,083
- Jakou pravdu?
- S Tobym jsme se rozešli.

9
00:00:22,084 --> 00:00:24,886
- Jsi v pořádku?
- Poznám svého syna.

10
00:00:30,417 --> 00:00:31,635
Poslala tě Mona, že jo?

11
00:00:31,636 --> 00:00:34,710
Spencer, ona pozná
sebedestruktivní agresivní chování.

12
00:00:34,711 --> 00:00:38,278
- A kdo vypadá bláznivě
teď, Spencer? - Umři!

13
00:00:40,440 --> 00:00:41,820
- Zůstaň u mě.
- Ne.

14
00:00:41,821 --> 00:00:43,852
Ano. Vyspíš se na gauči.

15
00:00:45,199 --> 00:00:46,597
To přeskočíš.

16
00:00:48,670 --> 00:00:51,154
Ne! Jasone!

17
00:00:51,212 --> 00:00:54,501
Pacient na lůžku tři,
Jason DiLaurentis, kam šel?

18
00:01:06,502 --> 00:01:08,234
Jak se držíš, Em?

19
00:01:08,963 --> 00:01:11,926
Myslím, že v blízké
době výtahem nepojedu.

20
00:01:12,181 --> 00:01:15,892
- Ozval se Jason?
- Ne, nic.

21
00:01:18,120 --> 00:01:20,564
Dobře, takže když je teď celý
klub N.A.T. mimo Rosewood,

22
00:01:20,565 --> 00:01:22,681
........