1
00:00:01,259 --> 00:00:02,878
<i>V minulých dieloch...</i>

2
00:00:03,340 --> 00:00:05,936
Bude mi cťou hostiť
váš zásnubný večierok.

3
00:00:06,013 --> 00:00:07,613
Veci už nikdy nebudú rovnaké.

4
00:00:07,647 --> 00:00:10,249
Budeš vydatá a to je to.

5
00:00:10,284 --> 00:00:11,717
Je to Ilona.

6
00:00:11,751 --> 00:00:14,620
Už nikdy nesmieš spomenúť
podobnosť Miny Murray s mojou ženou.

7
00:00:14,654 --> 00:00:18,791
Na výrobu séra, s ktorým porazíš
denné svetlo, potrebujem tvoju krv.

8
00:00:18,825 --> 00:00:21,393
Chcem, aby si zistil všetko, čo
môžeš o tomto generálovi Shawovi.

9
00:00:21,428 --> 00:00:23,896
Je mocným spojencom
mojich konkurentov.

10
00:00:23,930 --> 00:00:28,233
Vera Markham vám povie všetko,
čo potrebujete vedieť o Shawovi.

11
00:00:28,353 --> 00:00:28,965
Áno?

12
00:00:29,085 --> 00:00:31,136
Chcete si objednať moje služby,

13
00:00:31,170 --> 00:00:34,605
aby som získala od pána Renfielda
odpoveď na jednu otázku.

14
00:01:02,000 --> 00:01:04,935
Pán Grayson.
Čo tu robíte?

15
00:01:04,970 --> 00:01:06,837
Viem, že by som tu nemal byť,

16
00:01:06,871 --> 00:01:08,238
ale nie je čas.

17
00:01:08,273 --> 00:01:11,008
Čas na čo?

18
00:01:11,042 --> 00:01:13,513
Nie. Musíte ihneď odísť, alebo...

19
00:01:13,633 --> 00:01:14,744
Pôjdem.

20
00:01:14,779 --> 00:01:17,114
Sľubujem.

21
00:01:17,148 --> 00:01:21,485
Ale musím vám povedať, že robíte chybu.

22
00:01:21,519 --> 00:01:23,520
Hroznú chybu.

23
00:01:23,554 --> 00:01:25,922
- Čo tým myslíte?
- Harker.
........