1
00:00:12,200 --> 00:00:16,623
Kde jsou všichni?
Možná nás nečekali.

2
00:00:16,799 --> 00:00:19,760
Náš přílet byl naplánován
dlouho předem.

3
00:00:19,934 --> 00:00:23,062
Pravidelná roční kontrola expedic
je rutinní záležitost.

4
00:00:23,237 --> 00:00:27,625
Mluvil jsem s vedoucím expedice
Robertem Johnsonem asi před hodinou.

5
00:00:27,794 --> 00:00:31,172
Hlásil nějaké problémy?
Ne.

6
00:00:31,348 --> 00:00:33,393
Přesto nebylo něco v pořádku.

7
00:00:33,564 --> 00:00:39,831
Mluvil nesouvisle,
myšlenky měl zamlžené, zpřetrhané.

8
00:00:40,003 --> 00:00:43,261
Chekove, zkontrolujte tu budovu.
My se podíváme sem.

9
00:00:43,431 --> 00:00:46,142
Ostatní se pokuste někoho najít.

10
00:01:13,952 --> 00:01:17,460
Co je?
Člověk, pane. Uvnitř.

11
00:01:17,631 --> 00:01:19,795
Mrtvý člověk.

12
00:01:41,170 --> 00:01:43,167
Tak co?

13
00:01:43,344 --> 00:01:48,064
Přesně, jak to vypadá.
Zemřel z přirozených příčin. Stářím.

14
00:01:48,236 --> 00:01:53,920
Nemožné. Před naším transportem
jsem prověřoval osobní údaje.

15
00:01:54,089 --> 00:01:57,097
Ujišťuji vás, že nikdo z nich nebyl...

16
00:02:05,503 --> 00:02:09,641
Přišli se s ním rozloučit.
Jsem kapitán Kirk z...

17
00:02:09,809 --> 00:02:12,770
Musíte mluvit hlasitěji.

18
00:02:12,945 --> 00:02:16,037
Jsem kapitán Kirk z U.S.S. Enterprise.

19
00:02:17,795 --> 00:02:21,552
Kdo jste vy?
Jsem Robert Johnson.

20
00:02:21,725 --> 00:02:25,482
Tohle je má žena Elaine.

21
00:02:28,289 --> 00:02:30,370
Kolik je vám let?

22
00:02:30,547 --> 00:02:36,350
Kolik je vám let?
Je mi... Počkejte.
........