1
00:00:00,090 --> 00:00:03,272
<i>V předchozích dílech
The Walking Dead...

2
00:00:04,215 --> 00:00:05,565
Neubližuj mojí holčičce.

3
00:00:08,174 --> 00:00:09,800
Nepředstírej, že jsi guvernér.

4
00:00:09,895 --> 00:00:11,962
Nevidím toho ďábla vedle tebe.

5
00:00:12,082 --> 00:00:13,648
Já ho vidím dobře.

6
00:00:14,550 --> 00:00:16,592
Musím s tebou mluvit o Carol.

7
00:00:16,735 --> 00:00:18,869
Já jsem vůdce.
Žádná zbytečná přítěž.

8
00:00:18,978 --> 00:00:21,726
Když máš tank, na konci světa nesejde.

9
00:00:24,298 --> 00:00:26,458
Možná můžeme najít lepší místo.

10
00:00:32,059 --> 00:00:34,927
Musím vás k něčemu přesvědčit.

11
00:00:34,928 --> 00:00:38,347
Něco, co vím, že musíme udělat.

12
00:00:41,351 --> 00:00:44,220
A nevím, jak to říct.

13
00:00:46,957 --> 00:00:49,692
Co chceš, abychom udělali?

14
00:00:50,727 --> 00:00:53,129
Chci, abyste přežili.

15
00:00:54,565 --> 00:00:57,400
Tady nevydržíme.

16
00:00:57,401 --> 00:01:00,703
Kousačů brzy budou hordy.

17
00:01:00,704 --> 00:01:03,606
Naplní jámy,

18
00:01:03,607 --> 00:01:06,125
budou přelézat jeden přes druhého.

19
00:01:07,928 --> 00:01:10,930
Bude jich dost,
aby rozervali celý náš tábor.

20
00:01:12,415 --> 00:01:15,151
Nebo lidi v něm.

21
00:01:15,152 --> 00:01:17,587
Mezi námi a zbytkem světa nestojí nic.

22
00:01:17,588 --> 00:01:20,990
Nic není mezi námi a jimi.

23
00:01:23,460 --> 00:01:25,962
Pokud zůstaneme tady, zemřeme.

24
00:01:30,267 --> 00:01:34,904
Lidé, co zničili tábor,
kde jsem byl s Martinezem,

........