1
00:00:00,828 --> 00:00:02,771
<i>V minulém díle jste viděli...</i>

2
00:00:02,806 --> 00:00:04,883
Máme důvěryhodné
informace, že jste cílem atentátu.

3
00:00:04,917 --> 00:00:07,052
Anslo Garrick vás přiměl,
abyste mě sem přivezli,

4
00:00:07,086 --> 00:00:09,538
aby mohl na tohle zařízení zaútočit.

5
00:00:09,572 --> 00:00:12,407
Dáme vás do boudy,
dokud nebude hrozba zneškodněná.

6
00:00:12,441 --> 00:00:14,276
Zneškodněná?
Harolde, na nic nečekejte.

7
00:00:14,327 --> 00:00:16,828
Chce mě unést, agente Resslere

8
00:00:16,846 --> 00:00:19,030
a zabije každého,
kdo bude stát v cestě nebo bude poblíž.

9
00:00:22,501 --> 00:00:23,485
Ahoj, Rede.

10
00:00:23,536 --> 00:00:25,170
- Kde jsou všichni?
- Zajatí.

11
00:00:25,204 --> 00:00:26,771
Myslím, že Ressler je ve špatném stavu.

12
00:00:26,806 --> 00:00:28,657
Půjdeme najít ty rušičky.

13
00:00:32,478 --> 00:00:34,312
10 vteřin, Rede.

14
00:00:34,330 --> 00:00:36,047
Počkej.

15
00:00:36,081 --> 00:00:38,783
Rede, nemusím
vysvětlovat, co se stane, že ne?

16
00:00:41,988 --> 00:00:44,673
Otevři tu boudu nebo Dembe zemře.

17
00:00:53,632 --> 00:00:54,899
No tak.

18
00:00:56,819 --> 00:00:59,270
Ano.

19
00:01:02,658 --> 00:01:04,709
<i>Sklad nábytku, Severní Arlington.</i>

20
00:01:04,743 --> 00:01:05,676
<i>Mohu vám pomoci?</i>

21
00:01:05,694 --> 00:01:09,497
...Hatchling 5591.

22
00:01:14,086 --> 00:01:17,004
Zůstaň na kolenou.

23
00:01:21,961 --> 00:01:24,295
Dostal jsem zpátky
signál, ale potřebuju volací kó...

........