1
00:00:01,840 --> 00:00:04,350
Než skončíme,
budeme otevřeně diskutovat.

2
00:00:05,100 --> 00:00:06,740
Mám na mysli

3
00:00:06,740 --> 00:00:08,910
tak trochu jiné téma.

4
00:00:08,910 --> 00:00:12,610
Nejšílenější myšlenky o vaší chorobě?

5
00:00:12,610 --> 00:00:13,910
Víte, co myslím.

6
00:00:13,910 --> 00:00:15,680
Víte, že jsou šílené,

7
00:00:15,680 --> 00:00:17,920
ale i tak se vám
neustále objevují v hlavě.

8
00:00:17,920 --> 00:00:21,420
Častokrát přemýšlím, zda
jsem se neměl narodit v jinou dobu.

9
00:00:24,020 --> 00:00:26,190
Promiňte,
jmenuji se Sherlock a jsem závislý.

10
00:00:26,190 --> 00:00:27,990
Ahoj, Sherlocku.

11
00:00:27,990 --> 00:00:30,330
Mé...

12
00:00:30,330 --> 00:00:33,130
Mé smysly jsou neobyčejně,

13
00:00:33,130 --> 00:00:37,600
no, člověk by mohl
říci až nepřirozeně, ostré.

14
00:00:39,270 --> 00:00:42,140
A naše doba je dobou rozptylování.

15
00:00:42,140 --> 00:00:47,850
Je to trestání bubny
konstantního příkonu.

16
00:00:47,850 --> 00:00:50,850
Tenhle nesouzvuk,

17
00:00:50,850 --> 00:00:53,650
který nás
pronásleduje do našich domovů

18
00:00:53,650 --> 00:00:55,750
a do našich postelí

19
00:00:55,760 --> 00:00:59,320
a prosakuje do našich...

20
00:00:59,330 --> 00:01:01,430
do našich duší,

21
00:01:01,430 --> 00:01:03,830
pro nedostatek lepších slov.

22
00:01:06,930 --> 00:01:11,700
Dlouho existoval jen jeden obklad
na má surová nervová zakončení

23
00:01:11,710 --> 00:01:15,610
a to bylo hojné zneužívání drog.

........