1
00:00:01,472 --> 00:00:03,587
<i>- V minulých dílech...</i>
- Zpátky.

2
00:00:03,832 --> 00:00:06,313
Vy mi mou stanici nevezmete.

3
00:00:06,433 --> 00:00:07,675
Ne bez boje.

4
00:00:07,795 --> 00:00:10,488
Myslíš si, že s Bennym randím?
Jsem jeho dcera Katie.

5
00:00:10,608 --> 00:00:14,473
- Když jsem tě potřeboval nejvíc,
odešla jsi. - Přišla jsem se omluvit.

6
00:00:14,593 --> 00:00:15,593
Naskoč si.

7
00:00:15,713 --> 00:00:19,030
Když je teď stanice pod dohledem,
vážně je dobrý nápad někoho brát s námi?

8
00:00:19,150 --> 00:00:21,000
To tu nemůžu mít kamarádku?

9
00:00:21,120 --> 00:00:23,229
Pomoz mi. Prosím!

10
00:00:23,349 --> 00:00:26,499
Flaco je mrtvý.
Vezmeme si to do hrobu, jen ty a já.

11
00:00:27,652 --> 00:00:31,247
- Vždycky jsi tu pro mě byla.
- Jo, to se nikdy nezmění.

12
00:00:32,750 --> 00:00:36,200
Slíbil jsem Heather,
že ty věci pobalím a do pátku odešlu.

13
00:00:38,850 --> 00:00:41,734
S těmi kluky
sis vedl skvěle, Matte.

14
00:00:42,611 --> 00:00:45,755
Ty návštěvy a čas s kluky
mi budou chybět.

15
00:00:47,799 --> 00:00:49,549
Navštívit mě můžeš i tak.

16
00:00:50,130 --> 00:00:53,780
Možná nejsem v šarádách tak dobrý,
ale jsem slušná společnost.

17
00:00:57,741 --> 00:01:00,091
Dobrá.
Myslím, že to už je poslední.

18
00:01:03,284 --> 00:01:06,034
Myslím to vážně.
Občas by ses měla zastavit.

19
00:01:11,358 --> 00:01:12,358
Co?

20
00:01:14,231 --> 00:01:16,704
Jen mám pocit,

21
00:01:17,737 --> 00:01:20,237
že tohle už jsme tady
jednou měli, víš.

22
00:01:23,503 --> 00:01:24,503
Jo.
........