1
00:00:03,690 --> 00:00:05,623
Lisbonová...

2
00:00:07,026 --> 00:00:10,194
Je konec. Je po všem.

3
00:00:12,297 --> 00:00:14,532
Jen jsem chtěl, abys věděla, že jsem v pořádku.

4
00:00:16,235 --> 00:00:18,034
Budeš mi chybět.

5
00:00:20,635 --> 00:00:22,635
O dva roky později

6
00:00:24,375 --> 00:00:26,008
A to je práce policistů

7
00:00:26,010 --> 00:00:27,810
Pomáháme lidem,
kteří mají potíže,

8
00:00:27,812 --> 00:00:30,113
a bráníme lidem,
aby je způsobovali.

9
00:00:30,115 --> 00:00:31,648
Někdy je to težká práce,

10
00:00:31,650 --> 00:00:33,949
ale i přesto si myslím,
že je to nejlepší práce.

11
00:00:33,951 --> 00:00:36,318
A co vy?
Chce snad někdo být

12
00:00:36,320 --> 00:00:38,554
policistou, až vyroste?

13
00:00:40,189 --> 00:00:42,824
No, máte ještě dost času
o tom přemýšlet.

14
00:00:42,826 --> 00:00:44,326
Nějaké otázky?

15
00:00:44,328 --> 00:00:47,529
Ooh, ooh, ooh! Ooh!
Ooh, ooh!

16
00:00:47,531 --> 00:00:49,530
Střelila jste někdy někoho?

17
00:00:49,532 --> 00:00:52,400
No, abych řekla pravdu, tak ano.

18
00:00:52,402 --> 00:00:54,101
Zemřeli?

19
00:00:54,103 --> 00:00:57,104
Problém je v tom, že jsou
na světe zlí lidé.

20
00:00:57,106 --> 00:00:58,573
Ne všichni, ale někteří jsou.

21
00:00:58,575 --> 00:01:00,204
A někdy musíte udělat
věci

22
00:01:00,205 --> 00:01:01,659
které nechcete udělat

23
00:01:01,660 --> 00:01:03,365
abyste zabránili tomu
aby se nestali horší věci.
........