1
00:00:03,243 --> 00:00:06,343
<i>Tady kráčím a mám dárky.</i>

2
00:00:06,344 --> 00:00:09,946
<i>Jen tam seď
a já ti to donesu.</i>

3
00:00:11,692 --> 00:00:14,276
- Šťastnou Chanuku, tati.
- Ne, díky.

4
00:00:14,277 --> 00:00:15,625
Nechceš dárek?

5
00:00:15,660 --> 00:00:19,763
Dosáhl jsem ve svém životě bodu,
kdy už nadále nedokážu předstírat nadšení.

6
00:00:19,797 --> 00:00:22,565
Neboj, tati,
nečekám nic na oplátku.

7
00:00:22,600 --> 00:00:25,235
Skvělé, pak se ti bude líbit,
co jsem ti nedal.

8
00:00:25,269 --> 00:00:28,605
Koukni, nikdy od tebe
nic neočekávám. To nikdo.

9
00:00:28,639 --> 00:00:33,443
Cože? Myslíš snad, že jsem nula,
co nedokáže rodině obstarat dárky?

10
00:00:33,477 --> 00:00:35,211
- <i>Ano.</i>
- Ano.

11
00:00:35,246 --> 00:00:37,247
Edno, pro vás taky něco mám.

12
00:00:37,281 --> 00:00:39,616
Nové auto?

13
00:00:39,650 --> 00:00:42,018
Ne, vyměnil jsem
zámky u dveří.

14
00:00:43,556 --> 00:00:45,342
Ale mám pro vás i dárek.

15
00:00:45,343 --> 00:00:46,977
- Co je to?
- Je to notebook.

16
00:00:47,124 --> 00:00:49,159
<i>- Cože?</i>
- Kvůli internetu.

17
00:00:49,193 --> 00:00:52,429
<i>- Cože?</i>
- Dá se to vrátit za 1500 dolarů.

18
00:00:52,463 --> 00:00:55,165
Děkuji, pane Eli!

19
00:00:55,199 --> 00:00:58,925
A taky jsem sehnal něco
ze seznamu dárků.

20
00:00:58,926 --> 00:01:02,151
- To Kouzelný třpyt?
- Ano. Ta leštička nábytku z televize.

21
00:01:02,152 --> 00:01:04,019
Ta, kterou prý
používá Jimmy Smits.

22
........