1
00:00:01,828 --> 00:00:03,771
<i>V minulém díle jste viděli...</i>

2
00:00:03,806 --> 00:00:05,883
Máme důvěryhodné
informace, že jste cílem atentátu.

3
00:00:05,917 --> 00:00:08,052
Anslo Garrick vás přiměl,
abyste mě sem přivezli,

4
00:00:08,086 --> 00:00:10,865
aby mohl na tohle zařízení zaútočit.

5
00:00:10,985 --> 00:00:13,407
Dáme vás do boudy,
dokud nebude hrozba zneškodněná.

6
00:00:13,441 --> 00:00:16,007
Zneškodněná?
Harolde, na nic nečekejte.

7
00:00:16,127 --> 00:00:18,628
Chce mě unést, agente Resslere

8
00:00:18,646 --> 00:00:20,830
a zabije každého,
kdo bude stát v cestě nebo bude poblíž.

9
00:00:24,301 --> 00:00:25,285
Ahoj, Rede.

10
00:00:25,336 --> 00:00:26,970
- Kde jsou všichni?
- Zajatí.

11
00:00:27,004 --> 00:00:28,571
Myslím, že Ressler je ve špatném stavu.

12
00:00:28,606 --> 00:00:30,457
Půjdeme najít ty rušičky.

13
00:00:34,278 --> 00:00:36,112
10 vteřin, Rede.

14
00:00:36,130 --> 00:00:37,847
Počkej.

15
00:00:37,881 --> 00:00:40,942
Rede, nemusím
vysvětlovat, co se stane, že ne?

16
00:00:44,270 --> 00:00:47,273
Otevři tu boudu nebo Dembe zemře.

17
00:00:56,232 --> 00:00:57,499
No tak.

18
00:00:59,419 --> 00:01:01,096
Ano.

19
00:01:06,058 --> 00:01:08,109
<i>Sklad nábytku, Severní Arlington.</i>

20
00:01:08,143 --> 00:01:09,076
<i>Mohu vám pomoci?</i>

21
00:01:09,094 --> 00:01:12,897
...Hatchling 5591.

22
00:01:17,486 --> 00:01:20,404
Zůstaň na kolenou.

23
00:01:25,361 --> 00:01:27,695
Dostal jsem zpátky
signál, ale potřebuju volací kó...

........