2
00:00:55,889 --> 00:01:00,143
Amerika se poprvé zamilovala
s Eddie Thomasem a Gwen Harrison...

3
00:01:00,352 --> 00:01:05,315
...V kasovním trháku
Podzim s Gregem a Peg.

4
00:01:05,524 --> 00:01:09,152
Měli tu nejoslavovanější
svatbu v Hollywoodu.

5
00:01:10,612 --> 00:01:13,949
kdo by zapoměl jak se potkali
v parku...

6
00:01:14,157 --> 00:01:16,326
...v Requiem pre Outfielder?

7
00:01:16,535 --> 00:01:20,163
Nemůžeš zemřít, Miku. Nemůžeš.

8
00:01:20,664 --> 00:01:22,666
Protože tě miluji.

9
00:01:26,461 --> 00:01:29,173
Spravedlnost nikdy nebyla sladší...

10
00:01:29,423 --> 00:01:31,258
...jako ve filmu Bench.

11
00:01:32,634 --> 00:01:36,722
Neudělala jsem to. Jsem nevinná.
proč mi nikdo nevěří?

12
00:01:36,930 --> 00:01:39,391
-námitka!
-Nemáte slovo!

13
00:01:39,600 --> 00:01:41,226
Ne, Vy nemáte slovo!

14
00:01:41,435 --> 00:01:44,771
Namítám, že mojí klientce
bylo vyhrožováno.

15
00:01:44,980 --> 00:01:48,275
Namítám, že jsem opustil
svou profesionální soudnost...

16
00:01:48,483 --> 00:01:51,236
...byl jsem omámen
svými city k ní.

17
00:01:51,445 --> 00:01:55,365
námitka, ke směru kterým se otáčí místnost
kedykoľvek do nej vstúpi.

18
00:01:55,574 --> 00:01:59,536
námitka, vaše ctihodnosti,
protože ji miluji.

19
00:01:59,786 --> 00:02:01,997
Jejich láska vám otevřela oči...

20
00:02:02,206 --> 00:02:04,833
...ve filmu Sasha a optik.

21
00:02:05,083 --> 00:02:07,419
Přečtěte nejvyšší řádek, Sasho.

22
00:02:10,506 --> 00:02:11,840
''M-I-L-

23
00:02:12,299 --> 00:02:16,845
...U-J-I-...

24
........