1
00:00:56,689 --> 00:00:57,811
Kde to jsme?

2
00:00:58,557 --> 00:00:59,561
V letadle.

3
00:01:00,257 --> 00:01:01,257
Cože?

4
00:01:07,133 --> 00:01:11,392
Zdvořilost trustu rodiny Udinovovů.
Používáme ho jako naše řídící centrum.

5
00:01:16,091 --> 00:01:19,126
- Jak jsi...
- Kdy ses neukázal na místě určení,

6
00:01:19,246 --> 00:01:22,550
tak jsem tvou stopu
vysledoval z místa té nehody.

7
00:01:24,205 --> 00:01:28,421
Je to skrz na skrz, ale ztratila jsi
hodně krve. Bude ti na omdlení.

8
00:01:30,328 --> 00:01:33,206
Musel jsem ti ustřihnout triko,
abych se k té ráně dostal.

9
00:01:33,326 --> 00:01:36,469
- Jestli je vzhůru, tak musím...
- Ne, nechme ji odpočívat.

10
00:01:36,589 --> 00:01:38,841
- Niki.
- Šprťáku.

11
00:01:47,112 --> 00:01:48,112
Ahoj.

12
00:01:49,299 --> 00:01:52,151
Nebyl jsem si jistý,
jestli tě ještě uvidíme naživu.

13
00:01:52,271 --> 00:01:54,500
Jsem rád, že ano.

14
00:01:54,620 --> 00:01:57,944
- Kdo je tu ještě?
- Právě teď jen my.

15
00:01:58,064 --> 00:02:00,827
- Kdo řídí letadlo?
- Autopilot.

16
00:02:04,366 --> 00:02:06,579
Jsme v půli cesty do DC.

17
00:02:06,815 --> 00:02:07,815
Proč?

18
00:02:10,336 --> 00:02:12,804
Něco bys měla vidět.

19
00:02:14,669 --> 00:02:17,304
<i>V tuto chvíli mohu potvrdit,
že prezidentčina vražedkyně</i>

20
00:02:17,424 --> 00:02:21,403
<i>Nikita Mearsová je zodpovědná
za nastražení výbušného zařízení</i>

21
00:02:21,523 --> 00:02:25,096
<i>ústící ve smrt
novináře ENN Dalea Gordona.</i>

22
00:02:26,164 --> 00:02:29,550
<i>Také se domníváme,
........