1
00:00:02,580 --> 00:00:04,790
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:04,790 --> 00:00:07,910
<i>Po 26 dnech byly jisté dvě věci.</i>

3
00:00:07,910 --> 00:00:09,570
<i>Katie zůstala sama na dně.</i>

4
00:00:09,570 --> 00:00:11,270
Jedu na vlastní triko.

5
00:00:11,270 --> 00:00:14,440
<i>A Ciera a Laura zůstaly
jako poslední pár ve hře.</i>

6
00:00:14,440 --> 00:00:15,750
Věřila bys tomu?

7
00:00:15,750 --> 00:00:17,310
Dvě holky Morretovy.

8
00:00:17,790 --> 00:00:20,460
<i>Ale Cieřina tadhanská
pětka přišla s plánem,</i>

9
00:00:20,460 --> 00:00:23,310
<i>jak tyhle dvě rozbít.</i>

10
00:00:23,310 --> 00:00:26,050
Z tohohle nebudeš nadšená.

11
00:00:26,050 --> 00:00:27,020
Chceš volit mámu.

12
00:00:27,020 --> 00:00:29,530
<i>Naštěstí pro ně byla Ciera pro.</i>

13
00:00:29,530 --> 00:00:32,790
Pokud bude muset máma jít,
abych mohla vyhrát,

14
00:00:32,790 --> 00:00:35,020
musí se to brát v potaz.

15
00:00:35,020 --> 00:00:36,160
Mám tě ráda.

16
00:00:36,160 --> 00:00:39,690
<i>Ale tlak, který to na ni vyvinulo,
si vybíral svou daň.</i>

17
00:00:39,690 --> 00:00:42,990
Nechci ji vylučovat.
Šla jsem sem s tím,

18
00:00:42,990 --> 00:00:45,520
že dojdeme spolu na konec.

19
00:00:47,780 --> 00:00:49,040
<i>Na radě</i>

20
00:00:49,040 --> 00:00:53,140
<i>učinila Ciera nejtěžší
a nejdojemnější hlas této řady.</i>

21
00:00:53,140 --> 00:00:56,730
Jedenáctou vyloučenou osobou je Laura.

22
00:00:56,730 --> 00:00:59,560
<i>-Vyloučila svou mámu.
</i>-To nic.

23
00:01:00,250 --> 00:01:01,390
Miluju tě.

24
........