1
00:00:02,096 --> 00:00:04,130
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:04,232 --> 00:00:06,332
Kvůli tobě jsem si zničila
přátelství.

3
00:00:06,334 --> 00:00:07,434
Za to si můžeš sama, Jenno.

4
00:00:07,436 --> 00:00:08,869
Ty jsi kretén.

5
00:00:08,871 --> 00:00:10,438
Devon a Matty se rozešli.

6
00:00:10,440 --> 00:00:12,575
Skončili jsme.
Opatruj se.

7
00:00:12,577 --> 00:00:13,777
Co se děje?

8
00:00:13,779 --> 00:00:15,413
Slečna Marksová byla
na neurčitou dobu vyloučena.

9
00:00:15,415 --> 00:00:17,015
Promiň, mami.

10
00:00:20,386 --> 00:00:21,654
Probrala jsem se.

11
00:00:21,656 --> 00:00:23,389
A můj budíček spustil

12
00:00:23,391 --> 00:00:25,859
opravdové volání kvůli usmíření.

13
00:00:25,861 --> 00:00:28,361
Teda dva -
dvě volání kvůli usmíření.

14
00:00:32,835 --> 00:00:34,969
Dřela jsem, abych napravila
své chyby,

15
00:00:34,971 --> 00:00:37,872
a vrátila se k tomu,
být starou Jennou.

16
00:00:39,875 --> 00:00:41,776
Protože stará Jenna
si konečně uvědomila,

17
00:00:41,778 --> 00:00:43,845
že na druhé straně není
tráva zelenější.

18
00:00:43,847 --> 00:00:45,313
Jen se dala kouřit.

19
00:00:46,850 --> 00:00:49,752
Stará Jenna nastavila
druhou tvář a byla klidná,

20
00:00:49,754 --> 00:00:51,788
a věděla, že matka má
dotěrné zvyky,

21
00:00:51,790 --> 00:00:53,791
protože to myslí dobře.

22
00:00:53,793 --> 00:00:56,628
A proto měla být ceněna

23
00:00:56,630 --> 00:00:58,997
........