1
00:00:13,620 --> 00:00:17,620
Voľný preklad gogo

2
00:00:20,620 --> 00:00:23,054
Ak si pamätáte na
Pearl Harbor...

3
00:00:23,623 --> 00:00:25,750
potom si spomeniete, že
v nasledujúcom roku...

4
00:00:25,825 --> 00:00:28,350
boli japonci takmer neporaziteľní.

5
00:00:28,895 --> 00:00:31,693
Avšak na začiatku roku 1943,
nastal obrat.

6
00:00:31,831 --> 00:00:34,163
Zastavila ich námorná
pechota v Guadalcanale,...

7
00:00:34,234 --> 00:00:35,792
námorníctvo v Korálovom Mori,...

8
00:00:35,869 --> 00:00:37,928
a koaličné armády v Novej Giunei.

9
00:00:38,004 --> 00:00:42,236
Bolo to obdobie ďalekosiahlych
rozhodnutí, odvážnych stratégii...

10
00:00:42,409 --> 00:00:45,139
a neuvertiteľne smelých
protiútokov...

11
00:00:45,412 --> 00:00:47,505
a v jednom z nich sa stretli...

12
00:00:47,580 --> 00:00:50,777
dvaja mladí námorní dôstojníci.

13
00:02:15,535 --> 00:02:19,995
Toto odvážne, trochu neuveriteľné
dobrodružstvo začalo správou...

14
00:02:20,206 --> 00:02:23,471
poslanou veliacim generálom
Južného Pacifiku...

15
00:02:23,543 --> 00:02:25,824
poslanú ako hlavnú prioritu

16
00:02:25,825 --> 00:02:28,105
osamelej hliadke v Korálovom Mori.

17
00:02:28,848 --> 00:02:33,410
Bola to naliehavá požiadavka
na kvalifikovaného mladého dôstojníka...

18
00:02:33,686 --> 00:02:36,348
pre extrémne dôležitú misiu.

19
00:02:36,723 --> 00:02:38,418
Zdatného muža...

20
00:02:38,491 --> 00:02:41,551
muža veľmi výkonného
a inteligentného...

21
00:02:45,698 --> 00:02:47,945
z vrodenou schopnosťou

22
00:02:47,946 --> 00:02:50,192
rýchlo vyhodnotiť situáciu...

23
00:02:50,370 --> 00:02:52,065
........