1
00:00:16,700 --> 00:00:21,800
LTU 730 DÜSSELDORF-MALEDIVEN

2
00:01:06,130 --> 00:01:08,500
Dobrý večer dámy a páni,
hovorí váš kapitán,

3
00:01:08,510 --> 00:01:12,500
volám sa Joe Moser.
V mene posádky vás vítam

4
00:01:12,510 --> 00:01:17,860
na palube A 330 na trase
Düsseldorf-Maledivy.

5
00:01:18,360 --> 00:01:21,760
V kokpite so mnou je
prvý dôstojník Stefan Kater.

6
00:01:23,960 --> 00:01:27,960
Rád by som vám tiež predstavil
našu šarmantnú posádku

7
00:01:28,660 --> 00:01:33,960
pod vedením Sabiny Mollinar.

8
00:01:34,760 --> 00:01:37,960
Dvere sa za chvíľu zatvoria,
tým budeme pripravení na odlet.

9
00:01:38,460 --> 00:01:42,960
Želám vám príjemný let
a ďakujem za pozornosť.

10
00:01:45,660 --> 00:01:47,960
Pripravení na odlet, odbrzdiť.

11
00:01:49,860 --> 00:01:51,960
Odbrzdené, môžeme.

12
00:01:53,660 --> 00:01:57,960
<i>- Nepočul som, slúchadlá boli vypnuté.</i>
- Nevadí, stáva sa...

13
00:01:58,560 --> 00:02:01,760
<i>- Začíname tlačiť, štartujte.</i>
- Okej, štartujeme jednotku.

14
00:02:02,960 --> 00:02:04,760
Štart motor 1.

15
00:02:47,260 --> 00:02:50,760
Dneska nás odtlačil Alonso, či čo?

16
00:02:55,960 --> 00:02:58,360
<i>- Zabrzdite.</i>
- Zabrzdené.

17
00:02:59,860 --> 00:03:02,860
<i>Sory, to bolo asi trochu rýchlo...</i>

18
00:03:07,460 --> 00:03:09,360
Naštartujme dvojku.

19
00:03:09,960 --> 00:03:11,760
Štart motor 2.

20
00:03:18,760 --> 00:03:21,960
Okej, máme naštartované,
odstráňte ťažné zariadenie,

21
00:03:21,965 --> 00:03:23,760
signál z pravej strany.

22
00:03:24,760 --> 00:03:28,760
<i>- Odstránené, majte sa a šťastný let.</i>
- Ďakujeme, dovi.

........