1
00:00:00,870 --> 00:00:02,763
<i>V minulých dílech jste viděli.

2
00:00:02,797 --> 00:00:06,349
Řekla jsi jim o jejich otci?
Mají právo vědět, že je naživu.

3
00:00:06,384 --> 00:00:07,968
Nikdy o tom nikomu neřekneme.

4
00:00:08,002 --> 00:00:10,470
- Co se stalo mezi tebou a Killianem?
- Líbali jsme se.

5
00:00:10,471 --> 00:00:13,358
Jeden z nich je tvá spřízněná duše,
jeden z nich tě jednou zničí.

6
00:00:13,359 --> 00:00:14,311
Freyo.

7
00:00:14,312 --> 00:00:18,668
Hledám nějaké informace o okultismu.
Čarodějnice, kouzla a duchové.

8
00:00:18,669 --> 00:00:20,943
Je to nějaká kostěná tkáň.

9
00:00:20,944 --> 00:00:24,530
V katakombách pod Fair Haven
je celá zeď plná <i>ramus mortium</i>.

10
00:00:24,564 --> 00:00:27,149
Kdo sakra jsi?

11
00:00:29,086 --> 00:00:30,590
Děkuju ti, Freyo.

12
00:00:31,729 --> 00:00:33,664
- Moje moc je pryč.
- Cože?

13
00:00:36,689 --> 00:00:40,214
1.09: A Parching Imbued

14
00:00:41,648 --> 00:00:44,616
Tělem, podstatou i duší,

15
00:00:44,651 --> 00:00:48,166
tohle dítě tu kletbu zruší.

16
00:00:48,765 --> 00:00:50,399
<i>Restituo.</i>

17
00:00:50,409 --> 00:00:52,193
<i>Nativitas.</i>

18
00:00:52,430 --> 00:00:54,114
<i>Filia.</i>

19
00:00:56,084 --> 00:00:57,618
<i>Restituo.</i>

20
00:00:57,667 --> 00:00:58,750
<i>Nativitas.</i>

21
00:00:58,751 --> 00:01:00,473
<i>Filia.</i>

22
00:01:28,728 --> 00:01:30,980
Nezabralo to.

23
00:01:32,552 --> 00:01:35,521
Možná to není kouzlo,
které by šlo nějak zlomit.

24
........