1
00:00:03,780 --> 00:00:08,820
Amišská komunita v Pensylvánii
je tiché a mírumilovné společenství.

2
00:00:10,020 --> 00:00:12,140
Avšak pět století nazpět

3
00:00:12,140 --> 00:00:17,700
byli jejich předci považováni za jedny
z nejnebezpečnějších lidí v Evropě.

4
00:00:17,700 --> 00:00:21,620
Byli to radikálové - protestanti.

5
00:00:21,620 --> 00:00:27,340
Jedna z mnoha skupin,
které v šestnáctém století
rozpoltili katolickou církev.

6
00:00:34,460 --> 00:00:38,300
Ve čtvrtém díle Historie křesťanství

7
00:00:38,300 --> 00:00:42,540
vám ukážu, co podnítilo
náboženskou revoluci.

8
00:00:43,860 --> 00:00:48,900
Pokusím se najít smysl
strašlivých válek a utrpení,

9
00:00:48,900 --> 00:00:51,020
které to zažehlo v Evropě,

10
00:00:51,020 --> 00:00:54,100
a ukázat, proč to také způsobilo
spoustu radosti a osvobození.

11
00:00:56,300 --> 00:00:59,340
Chci se podívat na to, jak se stará
západní církev bránila

12
00:00:59,340 --> 00:01:02,580
renovování katolictví.

13
00:01:02,580 --> 00:01:04,700
Ze všech těch šílených kostelů,
které jsem v Mexiku viděl,

14
00:01:04,700 --> 00:01:08,220
je tenhle rozhodně nejšílenější.
- No a já si myslím, že je to ráj.

15
00:01:08,220 --> 00:01:14,420
Především chci pochopit,
jak se z víry založené na poslušnosti
k autoritě duchovenstva

16
00:01:14,420 --> 00:01:20,100
zrodila taková, ve které se každý
jedinec zodpovídá Bohu sám.

17
00:01:37,220 --> 00:01:42,060
V roce 1500 byla jediným křesťanstvím,
jaké většina Západoevropanů znala,

18
00:01:42,060 --> 00:01:45,620
církev, která se sama
nazvala katolickou,

19
00:01:45,620 --> 00:01:48,100
církev papeže v Římě.

20
00:01:55,300 --> 00:01:57,740
Její kněží byli elita,

21
00:01:57,740 --> 00:02:01,980
měli moc spojovat
obyčejné lidi s Bohem.

........