1
00:00:02,695 --> 00:00:06,006
<i>Od doby, co byla Mary,
královna skotská, dítě,</i>

2
00:00:06,972 --> 00:00:09,893
<i>chtěli Angličané
její zemi a korunu.</i>

3
00:00:12,005 --> 00:00:15,142
<i>Byla poslána do Francie,
aby si vzala jejího budoucího krále,</i>

4
00:00:15,262 --> 00:00:20,020
<i>aby zachránila sebe i svůj lid.
To pouto ji má chránit,</i>

5
00:00:20,140 --> 00:00:22,903
<i>ale jsou tu síly,
které působí proti ní,</i>

6
00:00:23,023 --> 00:00:26,832
<i>temné síly, síly srdce.</i>

7
00:00:26,952 --> 00:00:28,700
<i>Nechť dlouho vládne.</i>

8
00:00:28,820 --> 00:00:30,828
Překlad: channina & xtomas252

9
00:00:30,948 --> 00:00:32,454
<i>V předchozích dílech Reign:</i>

10
00:00:32,574 --> 00:00:36,956
To je Diane de Poitiers, milenka krále.
To musí být Sebastian, králův bastard.

11
00:00:37,076 --> 00:00:40,760
To je Olivia D'Amencourt. Odjela
pár měsíců předtím, než jste přijela.

12
00:00:40,880 --> 00:00:43,128
- Se zlomeným srdcem?
- Ano, to měl.

13
00:00:43,248 --> 00:00:45,671
Až to bude pro Francii
vhodné, budu po tvém boku.

14
00:00:45,791 --> 00:00:48,933
Do té doby můžeš trávit čas
s jinými, ale s mým bratrem ne.

15
00:00:49,053 --> 00:00:53,205
Znal ji dřív.
Celou dobu byla v jeho srdci.

16
00:00:53,325 --> 00:00:57,842
Nejsme tu v bezpečí. Na některých
záleží víc a na některých méně.

17
00:00:58,186 --> 00:01:00,727
Ujistím se, že na tebe
bude vzpomínáno.

18
00:01:03,830 --> 00:01:05,107
Nevidím Bashe.

19
00:01:05,422 --> 00:01:08,832
Není zvykem pro každého schopného
muže jet s králem do války?

20
00:01:08,952 --> 00:01:13,339
Není to válka. Jen malá
ukázka nevole nějakých rolníků.

21
00:01:13,459 --> 00:01:16,451
Náš Sebastian zřejmě
jede vepředu s králem.

........