1
00:00:03,253 --> 00:00:06,631
<i>Pozor!</i>
<i>Kontakt ve vzdálenosti 500 kilometrů.</i>

2
00:00:06,798 --> 00:00:10,176
<i>Rychlost 700 kilometrů, Anděli.</i>
<i>Přibližně 2000...</i>

3
00:00:38,330 --> 00:00:40,957
ZE SVĚTA, KDE AUTA MAJÍ KŘÍDLA

4
00:00:53,053 --> 00:00:56,305
LETADLA

5
00:01:00,310 --> 00:01:03,729
Kdepak ten cápek vězí?
Je vůbec tak dobrý, jak říkají?

6
00:01:03,981 --> 00:01:06,148
Ne. Je lepší.

7
00:01:06,316 --> 00:01:08,317
Ty bláho!

8
00:01:08,652 --> 00:01:10,861
Kdo to byl?

9
00:01:13,240 --> 00:01:15,825
Zdravíčko, dámy. Dáme závod?

10
00:01:15,993 --> 00:01:17,827
Poslední u vodárny
platí rundu benzinu.

11
00:01:17,911 --> 00:01:20,329
Víte co?
Dám vám dvěma trochu náskok.

12
00:01:20,497 --> 00:01:21,497
Radši už leťte!

13
00:01:21,582 --> 00:01:23,666
Měj se, čmeldo.

14
00:01:23,834 --> 00:01:27,712
Jednadvacet, dvaadva...
To už jim stačí.

15
00:01:50,736 --> 00:01:52,236
Sbohem, šneci!

16
00:01:52,404 --> 00:01:53,613
Vytřete si prach...

17
00:01:53,697 --> 00:01:55,114
Prášku.

18
00:01:58,368 --> 00:02:00,620
Dávej bacha. Už zase fantazíruješ.

19
00:02:00,787 --> 00:02:03,914
Kdo, já? Ne, ne. Ne!

20
00:02:04,124 --> 00:02:07,251
No tak jo.
Copak mě nechápeš, Bandasko?

21
00:02:07,419 --> 00:02:09,128
Vždyť je to na budku.

22
00:02:09,296 --> 00:02:11,422
Práškuj, otočka, práškuj, otočka.

23
00:02:11,590 --> 00:02:14,967
Tak se mi zdá,
že ti nevoní umění vzdušného prášení.

........