1
00:00:00,492 --> 00:00:03,092
<i> <font color="cyan"> překlad a synchro: f1nc0 </font> </i>

2
00:00:03,635 --> 00:00:05,404
Tak jdeme, kamaráde.

3
00:00:12,379 --> 00:00:14,712
<i> - Jo. Panečku.
- Bezva. </i>

4
00:00:14,714 --> 00:00:17,448
<i> - Hezky.
- Ten teda válí. </i>

5
00:00:20,447 --> 00:00:22,299
<i>Draci - Obránci z Berku</i>

6
00:00:22,920 --> 00:00:25,869
<b> 2x11 - Pohled na Skrill, část 2.</b>

7
00:00:27,393 --> 00:00:31,296
<i>Ruff! Tuff!</i>

8
00:00:34,534 --> 00:00:36,501
Já vím, kamaráde. Už je pozdě.

9
00:00:36,503 --> 00:00:38,737
Ale musíme hledat dál.

10
00:00:47,346 --> 00:00:50,048
- Škyťáku, nějaké stopy?
- Nic.

11
00:00:50,050 --> 00:00:52,017
Ostatní jezdci to na noc zabalili.

12
00:00:52,019 --> 00:00:54,052
Chtějí ať si draci odpočinou.

13
00:00:54,054 --> 00:00:55,387
Nemám jim to za zlé.
Chci říci, koukni na Meatlug.

14
00:00:55,389 --> 00:00:56,788
Doslova létá ve spánku.

15
00:00:58,925 --> 00:01:02,027
Mám ještě nějaké zásoby.
Jdu zpátky hledat.

16
00:01:02,029 --> 00:01:04,029
Počkej, to chceš jako
létat celou noc?

17
00:01:04,031 --> 00:01:06,031
Když budu muset, tak ano.

18
00:01:06,033 --> 00:01:07,966
Jseš si jistej,
že je to dobrý nápad?

19
00:01:07,968 --> 00:01:09,568
No, nemůžu odpočívat
když vím že dvojčata

20
00:01:09,570 --> 00:01:11,203
jsou tam někde venku a bloudí.

21
00:01:11,205 --> 00:01:13,271
Máš pravdu.
Já... my půjdeme s tebou.

22
00:01:15,476 --> 00:01:17,609
Ne lidi, vypadá to že si
fakt potřebujete odpočinout.

23
00:01:17,611 --> 00:01:19,644
........