1
00:00:09,825 --> 00:00:10,858
<i>Takže, dcero,</i>

2
00:00:10,860 --> 00:00:14,695
<i>nejen, že jsi neuposlechla moje
rozkazy v mé nepřítomnosti...</i>

3
00:00:14,697 --> 00:00:18,466
<i>tvůj malicherný plán selhal.</i>

4
00:00:18,468 --> 00:00:22,603
Za to mohou ti hloupí Stopoboti.
Neudrží krok s želvami.

5
00:00:22,605 --> 00:00:23,337
Ale jedná dobrá věc...

6
00:00:23,339 --> 00:00:25,573
Kraang je vylepšuje, takže...

7
00:00:25,575 --> 00:00:29,177
<i>Poslouchej mě, Karai.
Znova už nebudeš jednat</i>

8
00:00:29,178 --> 00:00:32,747
<i>s Kraangy dokud se nevrátím.</i>

9
00:00:32,749 --> 00:00:33,915
Rozumím, otče.

10
00:00:33,917 --> 00:00:38,286
<i>Počkej na moje rozkazy
a znova už mi nevzdoruj.</i>

11
00:00:38,288 --> 00:00:44,025
<i>Následky by byly...
nešťastné.</i>

12
00:01:13,922 --> 00:01:16,680
To není špatný.
Jak dlouho než bude v provozu?

13
00:01:16,715 --> 00:01:19,961
Podle výpočtů Kraangů,
devět pozemských hodin od teď...

14
00:01:19,963 --> 00:01:22,663
Devět hodin?
Chci ho teď na někom vyzkoušet!

15
00:01:22,665 --> 00:01:25,599
A taky mám perfektní cíl...

16
00:01:25,601 --> 00:01:28,035
April O'Neil.

17
00:01:29,539 --> 00:01:31,505
Je s tím nějaký problém?

18
00:01:32,342 --> 00:01:35,576
Kraang nevidí žádný...
předvídatelný problém,

19
00:01:35,578 --> 00:01:37,878
- ty jež jsi nazývaná Karai.
- Dobře.

20
00:01:37,880 --> 00:01:39,513
Teď to urychlete.

21
00:01:39,515 --> 00:01:44,169
Nechcete nechat Trhače čekat, že ne?

22
00:02:40,685 --> 00:02:42,151
www.serialzone.cz
www.comicspoint.cz

23
........