1
00:00:15,751 --> 00:00:17,746
Prý pro mě máš nějaké novinky.

2
00:00:18,306 --> 00:00:19,556
To vskutku mám.

3
00:00:24,956 --> 00:00:25,956
A?

4
00:00:27,271 --> 00:00:30,561
Mí špehové procestovali
všechny doposud známé země.

5
00:00:30,681 --> 00:00:33,560
Vrátili se
s mnoha zajímavými příběhy.

6
00:00:33,680 --> 00:00:37,758
Příběhy mě nezajímají,
chci informace, za které jsem zaplatil.

7
00:00:39,588 --> 00:00:44,410
Jeden z těch příběhů hovoří
o příšeře, která má místo vlasů hady

8
00:00:44,530 --> 00:00:48,501
a pohled, který proměňuje
jak lidi, tak příšery v kámen.

9
00:00:48,621 --> 00:00:50,616
Našel jsi ji? Kde je?

10
00:00:54,467 --> 00:01:00,320
Tvá milovaná Medusa
je v jeskyni na pobřeží Kisthene.

11
00:01:37,795 --> 00:01:40,229
Kde jste ve jménu bohů byli?

12
00:01:40,349 --> 00:01:44,131
- Na trhu, koupit nějaký chleba.
- Jak můžeš v tuto dobu myslet na jídlo?

13
00:01:44,251 --> 00:01:48,160
- Co se děje? - Jde o Medusu.
Crios mi řekl, kde ji najdu.

14
00:01:48,280 --> 00:01:50,172
Crios? Ten muž je lhář a zloděj.

15
00:01:50,292 --> 00:01:54,181
Jestli je tu sebemenší šance,
že Medusu najdu, tak ji musím využít.

16
00:01:54,301 --> 00:01:56,306
Máš už připravený ten lék?

17
00:01:56,426 --> 00:01:58,960
- Lék?
- Lék. Pro Medusu.

18
00:02:00,641 --> 00:02:03,240
Já ale smrdím.
Musím se jít vykoupat.

19
00:02:03,360 --> 00:02:06,574
Chci vypadat co nejlíp,
až mě Medusa zase uvidí.

20
00:02:06,694 --> 00:02:09,930
Ani jsem se neodvažoval snít,
že tenhle den ještě přijde.

21
00:02:10,050 --> 00:02:11,409
Chvalme bohy!

22
00:02:14,825 --> 00:02:16,571
Máš pro Medusu lék?
........