1
00:00:00,959 --> 00:00:03,459
DRUHÁ ČASŤ

2
00:01:06,960 --> 00:01:13,079
Duj, vietor... duj...
pokiaľ ti líca neprasknú!

3
00:01:13,080 --> 00:01:14,479
Lej dážď!

4
00:01:14,480 --> 00:01:22,600
Hromobitie, guľatú Zem
zdusaj do roviny!

5
00:01:31,080 --> 00:01:35,639
Vráťme sa strýčko
a poprosme dcéry o odpustenie!

6
00:01:35,640 --> 00:01:41,837
Takáto noc nemá zľutovanie
ani s múdrymi, ani s hlupákmi!

7
00:01:44,720 --> 00:01:48,079
Víchor, hrom a dážď,
vy nie ste dcéry moje!

8
00:01:48,080 --> 00:01:51,159
Vám nezazlievam vašu bezcitnosť!

9
00:01:51,160 --> 00:01:54,639
Kráľovstvo som vám nedaroval,
nie ste moje deti!

10
00:01:54,640 --> 00:01:57,719
Nie ste mi nič dlžní!

11
00:01:57,720 --> 00:02:04,599
Kľudne konajte
vašu zlú vôľu nado mnou!

12
00:02:20,720 --> 00:02:23,559
Zmýlil som sa!

13
00:02:23,560 --> 00:02:28,039
Nie ste na mojej strane!

14
00:02:28,040 --> 00:02:31,719
Nie, duchovia skazy...

15
00:02:31,720 --> 00:02:34,959
spolčili ste sa
s mojimi dcérami!

16
00:02:34,960 --> 00:02:38,959
Hanba vám!
Hanba!

17
00:02:38,960 --> 00:02:42,719
Kto má dom,
kde môže hlavu skryť,

18
00:02:42,720 --> 00:02:47,719
ten ju nepochybne
na ramenách nosí!

19
00:02:47,720 --> 00:02:51,239
Ak máš prikryté nohy

20
00:02:51,240 --> 00:02:55,319
a nemáš strechu nad hlavou,

21
00:02:55,320 --> 00:02:58,799
si na najlepšej ceste
zošalieť

22
00:02:58,800 --> 00:03:04,079
z kočovného života!

........