1
00:00:00,256 --> 00:00:01,811
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,848 --> 00:00:05,876
Můžeme se zeptat bohů, proč ze
mě udělali jarla, ale zabili mého syna.

3
00:00:05,926 --> 00:00:08,591
- Můžeme mít další syny.
- Nezkoušeli jsme to?

4
00:00:08,610 --> 00:00:11,496
Naplň mě semenem,
než bude příliš pozdě.

5
00:00:11,527 --> 00:00:13,352
Jestli opravdu chceš být velký muž,

6
00:00:13,370 --> 00:00:15,471
neměl bys teď být na
setkání s králem Horikem?

7
00:00:15,506 --> 00:00:19,239
Tam je teď tvůj bratr. Bez pochyb se
už chlubí, jak se plavil sám na západ,

8
00:00:19,302 --> 00:00:22,269
Ale tebe nepozval.
Ani o tom setkání nevíš.

9
00:00:22,311 --> 00:00:25,174
Tady v Götalandu je jarl,
jarl Borg.

10
00:00:25,210 --> 00:00:28,758
Stále tvrdí, že má zákonné
právo na nějakou moji půdu.

11
00:00:28,779 --> 00:00:31,409
A teď zase vyhrožuje.

12
00:00:31,421 --> 00:00:35,347
- Jak ti můžu pomoct?
- Odcestuješ do Götalandu jako můj vyslanec?

13
00:00:35,406 --> 00:00:37,744
Byl bych navěky tvým dlužníkem.

14
00:00:37,818 --> 00:00:39,656
Prosím, zůstaň.

15
00:00:40,430 --> 00:00:44,462
Vládče bohů,
kdo mi přinese syna?

16
00:01:32,200 --> 00:01:36,200
Překlad: kvakkv
Korekce: DENERICK
www.neXtWeek.cz

17
00:02:10,997 --> 00:02:14,182
<i>Pošli dnes v noci jezdce
a do rána se vrátí.</i>

18
00:02:14,201 --> 00:02:17,895
Proč nás nenechají
uschnout a ohřát se?

19
00:02:17,967 --> 00:02:20,313
Když takhle zůstanu, zrezavím.

20
00:02:20,378 --> 00:02:23,528
Jaký člověk je ten jarl Borg?

21
00:02:23,676 --> 00:02:27,047
Takhle se nezachází s hosty,
ať jsou kdokoliv.

22
........