1
00:00:50,283 --> 00:00:55,744
Naša planéta Zem je, pokiaľ vieme,
vo vesmíre jedinečná.

2
00:00:55,989 --> 00:01:01,450
Je na nej život. Dokonca aj v najvyprahnutejších
oblastiach žijú zvieratá.

3
00:01:12,872 --> 00:01:15,898
Okolo rovníka, kde sú slnečné svetlo
a vlaha - dva základné prvky pre život -

4
00:01:16,076 --> 00:01:20,672
najhojnejšie, rastú rozľahlé lesy

5
00:01:20,880 --> 00:01:23,713
a vyskytuje sa tu také množstvo
rastlín a živočíchov,

6
00:01:23,883 --> 00:01:28,081
že sme ešte ani nepomenovali
všetky rôzne druhy.

7
00:01:39,699 --> 00:01:44,830
Živočíchy a rastliny, hmyz
a vtáky, cicavce a človek

8
00:01:45,004 --> 00:01:47,871
tu žijú spolu v blízkych
a spletitých spoločenstvách,

9
00:01:48,041 --> 00:01:50,202
všetci závislí jeden na druhom.

10
00:01:53,379 --> 00:01:57,281
Dve tretiny povrchu tejto jedinečnej
planéty pokrýva voda

11
00:01:57,450 --> 00:02:00,510
a práve v nej začal život.

12
00:02:11,131 --> 00:02:14,999
Z oceánov sa rozšíril až na
vrcholy najvyšších hôr,

13
00:02:15,168 --> 00:02:19,935
ako reakcia živočíchov a rastlín
na meniacu sa tvár Zeme.

14
00:02:36,756 --> 00:02:41,716
Táto rieka, Gandak, si pozoruhodným
spôsobom razí cestu

15
00:02:41,895 --> 00:02:45,888
cez najvyššie horské pásmo
na svete, Himaláje.

16
00:02:46,266 --> 00:02:51,033
Na východ odo mňa sa týči
Annapurna, vysoká vyše 8000 metrov.

17
00:02:51,237 --> 00:02:53,865
Dhaulágirí na západe je ešte vyšší.

18
00:02:54,040 --> 00:02:58,033
Ich dva vrcholy sú od seba vzdialené
púhych 35 kilometrov

19
00:02:58,211 --> 00:03:01,578
a ja som 4 km kolmo pod nimi.

20
00:03:01,848 --> 00:03:04,544
A to robí toto údolie najhlbším na svete.

21
00:03:04,851 --> 00:03:08,719
V tejto výške, okolo 2000 metrov,
je dosť teplo

22
........