1
00:01:27,894 --> 00:01:30,979
Neviděls tady kolem velký
křižník třídy F, že ne?

2
00:01:32,938 --> 00:01:35,857
Je to moje loď...jsem pilot.

3
00:01:37,066 --> 00:01:39,569
Mohl bys mi říct, kde je moje loď?

4
00:01:41,903 --> 00:01:44,029
No tak, chlape, pomoc mi.

5
00:01:50,867 --> 00:01:53,036
Tohle není sen, že ne?

6
00:01:53,119 --> 00:01:55,704
Protože já sny nemám.

7
00:01:55,786 --> 00:01:58,830
Neměl jsem sen už desítky let.

8
00:01:58,912 --> 00:02:00,914
Co to sakra je?

9
00:02:02,040 --> 00:02:04,207
Pusťte mě ven.

10
00:02:05,751 --> 00:02:08,210
Jsem pilot. Musím létat.

11
00:02:39,814 --> 00:02:41,814
Pořád jsem tady.

12
00:02:44,066 --> 00:02:46,025
Pořád jsem tady.

13
00:02:57,495 --> 00:02:59,789
Epizoda 21 - Flower Child

14
00:02:59,789 --> 00:03:02,917
Přeložila Alouatta, časování Moodik

15
00:03:43,436 --> 00:03:48,230
Svítání bylo na stanicích
vytvořeno počítači,

16
00:03:48,271 --> 00:03:50,315
bylo to umělé světlo.

17
00:03:50,399 --> 00:03:53,899
Tady slunce vychází dle vlastní vůle,

18
00:03:53,942 --> 00:03:58,112
jako mnoho dalších věcí
na této planetě mimo lidskou kontrolu.

19
00:03:58,195 --> 00:04:01,737
Takže další neúspěšná zastávka, co?

20
00:04:01,822 --> 00:04:04,407
Proč by se dnešek měl nějak
lišit od ostaních?

21
00:04:04,490 --> 00:04:10,035
Přišli jsme sem v naději, že by v lese
mohli být nějaké jedlé rostliny, ale...

22
00:04:10,119 --> 00:04:13,579
- Nic?
- Julia otestovala všechno.

23
00:04:13,664 --> 00:04:18,123
Yale, musíme něco udělat.

24
00:04:18,207 --> 00:04:21,084
........