1
00:00:30,520 --> 00:00:33,159
Dobrý deň dámy a páni,
volám sa Thomas Lindner,

2
00:00:33,920 --> 00:00:36,359
som letový manažér v Condor Berlin

3
00:00:36,500 --> 00:00:39,779
a dnes budem kapitánom
tohto letu Condor

4
00:00:39,920 --> 00:00:42,199
z Mníchova do La Palmy.

5
00:00:42,960 --> 00:00:45,679
Mojim kopilotom bude Patricia Gross.

6
00:00:45,880 --> 00:00:48,079
Tak vás srdečne vítam.

7
00:00:48,640 --> 00:00:52,639
Dnes máme peknú trasu
s krásnym počasím,

8
00:00:53,080 --> 00:00:54,959
takisto nás čaká pekný
prílet na La Palma.

9
00:00:55,360 --> 00:00:58,439
Radi vám ukážeme
nádherné scenérie,

10
00:00:58,880 --> 00:01:01,199
poskytneme zopár informácií

11
00:01:01,640 --> 00:01:04,879
a umožníme vám byť súčasťou
našej každodennej práce.

12
00:01:56,400 --> 00:01:59,679
Dámy a páni, dobré ráno,
hovorí k vám kapitán Thomas Lindner.

13
00:02:00,120 --> 00:02:01,839
V mene posádky
a spoločnosti Condor

14
00:02:02,080 --> 00:02:04,039
vás srdečne vítam na palube.

15
00:02:04,280 --> 00:02:06,479
Cestujúci stále nastupujú?

16
00:02:09,440 --> 00:02:12,739
- Všetci? - Áno...
- Výborne.

17
00:02:12,920 --> 00:02:15,039
Ďakujem, nazdar.

18
00:02:16,440 --> 00:02:20,279
Zakrátko odštartujeme,
presne podľa plánu.

19
00:02:20,480 --> 00:02:22,959
Odtlačia nás z našej
parkovacej pozície,

20
00:02:23,400 --> 00:02:25,439
a vydáme sa na dráhu 08 vľavo.

21
00:02:25,680 --> 00:02:29,959
Použijeme jednu z dvoch dráh,
tú vzdialenejšiu na odlet na východ.

22
00:02:30,400 --> 00:02:33,239
Tesne pred vzletom bude
lietadlo odmrazené.
........