1
00:00:00,000 --> 00:00:02,630
Není zde rovnosti
před zákonem.

2
00:00:02,640 --> 00:00:04,540
To je moje první pravda.

3
00:00:04,780 --> 00:00:07,090
- Náš vztah skončil, Charlotte.
- Jsi všechno, co mám.

4
00:00:07,190 --> 00:00:08,970
- Nemůžu jít domů.
- Zůstaň tady, jestli chceš.

5
00:00:08,980 --> 00:00:12,010
Řekl jsi, že tvá druhá
pravda již započala.

6
00:00:12,020 --> 00:00:13,590
Jean-Claude Delplanque.
Voják ve výslužbě.

7
00:00:13,600 --> 00:00:15,730
K čemu jsou dobří staří lidé?

8
00:00:15,740 --> 00:00:16,950
Běž pryč.

9
00:00:16,990 --> 00:00:19,210
Nejsou k ničemu,
jen si berou naše daně.

10
00:00:19,220 --> 00:00:21,450
Co se stane starým
lidem v zimě?

11
00:00:21,460 --> 00:00:22,730
<i>Brzy zjistíme,</i>

12
00:00:22,740 --> 00:00:25,740
<i>o kolik starých hrdinů
je ve Francii postaráno.</i>

13
00:00:57,620 --> 00:01:00,950
Myslíme si, že je v nějaké
průmyslové chladírně.

14
00:01:00,960 --> 00:01:04,650
A víme, že to musí být
do dvou hodin od centra Calais.

15
00:01:04,660 --> 00:01:09,130
Takže obvolejte všechny firmy,
které prodávají tyto chladírny.

16
00:01:09,140 --> 00:01:11,030
Zjistěte jejich průměrnou živostnost

17
00:01:11,040 --> 00:01:13,870
a také podrobnosti o všech,

18
00:01:13,880 --> 00:01:20,060
které byly instalovány nedávno
a v téhle oblasti. Ano?

19
00:01:25,180 --> 00:01:27,450
Víme, že měl být vystěhován...

20
00:01:27,460 --> 00:01:29,290
Takže to bylo kvůli tomu,

21
00:01:29,300 --> 00:01:31,950
nebo šlo o něco více osobního,

22
00:01:31,960 --> 00:01:33,130
něco z jeho minulosti...?

........