1
00:00:02,101 --> 00:00:03,540
<i>V minulých dílech Teen Wolf...</i>

2
00:00:03,625 --> 00:00:05,882
<i>Všichni kolem mě
neustále přicházejí k úhoně.</i>

3
00:00:06,124 --> 00:00:08,538
<i>Jasan horský se používá
k vytvoření bariéry.</i>

4
00:00:08,744 --> 00:00:12,019
<i>Jediný způsob, jak ochránit
jednu osobu, je zabít jinou.</i>

5
00:00:12,329 --> 00:00:15,157
<i>Určitý stupeň elektrického
proudu vám zabrání v přeměně.</i>

6
00:00:15,774 --> 00:00:17,063
<i>Derek zabil jednoho z našich.</i>

7
00:00:17,198 --> 00:00:20,417
<i>Buď se přidá k naší smečce
nebo po něm Kali půjde a my ho zabijeme.</i>

8
00:00:25,124 --> 00:00:27,452
Dobře, nepřestávejte si na to tlačit.
Doktor je na cestě.

9
00:00:27,527 --> 00:00:29,642
A ví někdo,
kde je doktorka Hilyardová?

10
00:00:35,930 --> 00:00:36,846
Díky bohu.

11
00:00:39,493 --> 00:00:40,429
Umírám hlady.

12
00:00:43,416 --> 00:00:44,556
Promiň. Promiň.

13
00:00:44,786 --> 00:00:48,464
- Díky, žes mi přinesl večeři.
- Je všechno v pořádku?

14
00:00:49,237 --> 00:00:53,075
Až na to, že byla polovina obětí hromadné
autonehody převezena z centra sem

15
00:00:53,198 --> 00:00:56,395
a ošetřující lékař z pohotovosti
se neozývá, jo, jsem v pohodě.

16
00:00:56,579 --> 00:00:58,068
Co to znamená, že se neozývá?

17
00:00:58,103 --> 00:00:59,590
Znamená to, že ho nikdo nemůže najít,

18
00:00:59,613 --> 00:01:01,980
tak musíme počkat, dokud
nedorazí doktorka, co má příslužbu.

19
00:01:01,993 --> 00:01:04,922
- Madam? - Ano? - Promiňte, mohla bych
prosím dostat něco na bolest?

20
00:01:05,032 --> 00:01:06,188
Ano, omlouvám se. Já vím.

21
00:01:06,456 --> 00:01:09,012
Ale kdybych vám něco dala,
tak by to mohlo věci zkomplikovat,

22
00:01:09,108 --> 00:01:11,578
takže vážně musíme počkat na doktory.
........