1
00:00:08,480 --> 00:00:11,000
New York City.

2
00:00:11,000 --> 00:00:13,080
Brána do Nového světa.

3
00:00:17,040 --> 00:00:20,440
Ale také brána do daleké minulosti

4
00:00:20,440 --> 00:00:26,400
nejen New Yorku,
ale i Severní a Jižní Ameriky.

5
00:00:26,400 --> 00:00:30,440
Mířím na vrchol nejvyšší budovy města,

6
00:00:30,440 --> 00:00:32,720
vlastně celé Ameriky,

7
00:00:32,720 --> 00:00:36,640
a protože se pořád staví, musím mít tohle.

8
00:00:48,560 --> 00:00:53,680
104 patrový mrakodrap na místě,
kde kdysi stála Dvojčata.

9
00:00:53,680 --> 00:00:56,600
To je World Trade Center 1.

10
00:00:57,960 --> 00:01:01,960
Tato budova a další v okolí

11
00:01:01,960 --> 00:01:06,000
mají přímou souvislost
s podivnou minulostí.

12
00:01:15,160 --> 00:01:18,360
Tajemství je ukryté v této
ikonické siluetě města.

13
00:01:18,360 --> 00:01:22,120
A jeho rozluštění nás zavede
k dávno ztracenému světu.

14
00:01:27,360 --> 00:01:32,560
Vrátím se zpět v čase, abych
tento ztracený svět prozkoumal.

15
00:01:32,560 --> 00:01:37,600
Důkazy, které odhalují dávnou minulost,
jsou všude kolem nás...

16
00:01:37,600 --> 00:01:41,680
..ve skalách, krajině i ve zvířatech.

17
00:01:46,080 --> 00:01:49,640
I ten nejmenší detail může odhalit
minulost obrovského kontinentu.

18
00:01:53,120 --> 00:01:58,640
Tyto důkazy stanovují důležité
momenty vzniku obou Amerik...

19
00:02:00,200 --> 00:02:04,600
..a ukazují, jak se tyto
důležité body odrazily ve vývoji...

20
00:02:04,600 --> 00:02:06,160
Hýbe se.

21
00:02:06,160 --> 00:02:09,040
..jak vytvořily neuvěřitelné zásoby bohatství...

22
00:02:09,040 --> 00:02:10,840
To bylo opravdu blízko.

23
00:02:10,840 --> 00:02:14,760
........