1
00:00:00,047 --> 00:00:01,617
<i>V předchozích dílech Warehouse 13</i>

2
00:00:02,016 --> 00:00:03,222
Mám rakovinu.

3
00:00:06,053 --> 00:00:08,932
<i>Buďte hodní a potichu..
A udělám vás znovu smrtelnými.</i>

4
00:00:09,490 --> 00:00:10,867
Všechno jsi mi vzal.

5
00:00:10,925 --> 00:00:12,632
Teď vezmu něco já tobě.

6
00:00:12,693 --> 00:00:14,070
Ne!

7
00:00:14,128 --> 00:00:16,005
Postarej se o našeho syna.

8
00:00:18,966 --> 00:00:21,606
Tohle je Eldunari,
centrální nervová soustava Skladiště.

9
00:00:21,669 --> 00:00:24,411
Něco trhá Skladiště
zevnitř jeho srdce.

10
00:00:25,106 --> 00:00:27,086
Dva opatrovníci soupeří
o Skladiště.

11
00:00:27,375 --> 00:00:29,116
Paracelsus byl Opatrovník.

12
00:00:29,744 --> 00:00:30,916
Skladiště 9.

13
00:00:31,545 --> 00:00:33,252
A když získá sílu,
já...

14
00:00:33,714 --> 00:00:34,920
Budu...

15
00:00:38,285 --> 00:00:41,630
Mluvil jsem s panem Kosanen.
Paracelsus musí být sebrán živý.

16
00:00:41,922 --> 00:00:42,957
- Živý?
- Ano,

17
00:00:43,024 --> 00:00:44,367
kdyby zemřel náhle,
tak při stavu, v jakém se

18
00:00:44,425 --> 00:00:47,372
paní Fredericová nachází, by to
mohlo způsobit její psychický kolaps.

19
00:00:47,428 --> 00:00:49,908
Musí být zajat.
Musí být zabronzován.

20
00:00:49,997 --> 00:00:53,103
Tak na ni můžeme přenést
zpátky opatrovnictví.

21
00:00:53,167 --> 00:00:54,271
Jak je jí?

22
00:00:54,835 --> 00:00:56,314
Každou hodinou horší a horší.

23
........