1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
Z anglických titulků
(s pomocí manželky)

2
00:00:02,025 --> 00:00:05,025
a z odposlechu z ruštiny a estonštiny
přeložil David Pliska

3
00:00:06,740 --> 00:00:08,571
<i>Otevřte bránu!</i>

4
00:00:14,540 --> 00:00:16,576
BYLI

5
00:00:19,720 --> 00:00:21,611
MLADÍ

6
00:00:25,620 --> 00:00:27,656
POHLEDNÍ

7
00:00:29,580 --> 00:00:32,617
<i>Tento svět, který jsem vytvořil,</i>

8
00:00:32,700 --> 00:00:36,534
<i>bude patřit tvé rase, Danvitzi!</i>

9
00:00:36,540 --> 00:00:38,576
BLONĎATÍ

10
00:00:39,500 --> 00:00:41,570
<i>Každého druhého zastřelíme.</i>

11
00:00:44,660 --> 00:00:45,729
ZPUSTLÍ

12
00:00:46,500 --> 00:00:47,535
<i>Který z vás je Ivan?</i>

13
00:00:49,620 --> 00:00:51,656
VRAŽDÍCÍ

14
00:00:53,540 --> 00:00:55,610
<i>Stůj! Staří pracují špatně.</i>

15
00:00:55,740 --> 00:00:59,619
<i>My staré zastřelíme!</i>

16
00:01:02,620 --> 00:01:04,611
ZLOČINNÍ

17
00:01:10,580 --> 00:01:12,571
POBALTŠTÍ HERCI

18
00:01:30,898 --> 00:01:33,662
<i>Riga, mezinárodní letiště</i>

19
00:02:04,740 --> 00:02:09,655
FRICKOVÉ <font color="#ff0000">A</font> BLONDÝNI

20
00:02:15,620 --> 00:02:17,497
Lotyšská republika.

21
00:02:17,540 --> 00:02:18,575
Kuronsko.

22
00:02:19,540 --> 00:02:21,735
V zemi je tu plno kovu.

23
00:02:22,580 --> 00:02:27,529
Zde proběhly poslední bitvy
2. světové války na evropské půdě.

24
00:02:28,620 --> 00:02:32,613
Jednoho krásného letního dne
došlo v kuronském zámku dole

........