1
00:00:03,836 --> 00:00:07,131
<i>Přerušujeme vysílání z důvodu
speciálního zpravodajství.</i>

2
00:00:07,131 --> 00:00:10,092
<i>Japonci napadli ze vzduchu
Pearl Harbor na Havaji,</i>

3
00:00:10,092 --> 00:00:12,094
<i>jak právě oznámil
prezident Roosevelt.</i>

4
00:00:12,094 --> 00:00:16,057
<i>Detaily nejsou k dispozici.
Bílý dům právě vydává prohlášení.</i>

5
00:00:17,058 --> 00:00:23,523
Včera, 7. prosince 1941,

6
00:00:24,482 --> 00:00:27,902
<i>datum, které bude navždy
symbolem ohavnosti,</i>

7
00:00:28,569 --> 00:00:34,242
<i>byly Spojené státy americké
náhle a záměrně napadeny.</i>

8
00:00:35,618 --> 00:00:38,829
<i>Sedmý prosinec 1941</i>

9
00:00:39,080 --> 00:00:41,999
<i>byl pro Ameriku největší
vojenskou katastrofou.</i>

10
00:00:41,999 --> 00:00:44,502
<i>Byla to vstupenka do
druhé světové války,</i>

11
00:00:44,502 --> 00:00:49,298
<i>která spustila
šestiměsíční řadu porážek.</i>

12
00:00:49,590 --> 00:00:53,177
<i>Wake padlo do spárů nepřítele.
Guam brzy podlehl Japoncům.</i>

13
00:00:53,177 --> 00:00:55,763
<i>Japonské jednotky obsadily
většinu ostrova Luzon</i>

14
00:00:55,763 --> 00:00:58,975
<i>a tlačily svůj útok
dále na Filipíny.</i>

15
00:01:00,101 --> 00:01:02,311
<i>Během půl roku
od Pearl Harboru</i>

16
00:01:02,311 --> 00:01:07,066
<i>si Japonci získali kontrolu nad jedním
z největších teritorií v historii.</i>

17
00:01:08,943 --> 00:01:13,781
<i>Do léta 1942 došli
až na práh Austrálie.</i>

18
00:01:13,948 --> 00:01:18,619
<i>Jejich dosah se rozšiřoval směrem dolů
až na malý ostrůvek v jižním Pacifiku,</i>

19
00:01:18,619 --> 00:01:20,788
<i>Guadalcanal.</i>

20
00:01:22,331 --> 00:01:25,501
<i>Zde Japonci začali rychle
se stavbou letiště.</i>

21
00:01:26,502 --> 00:01:28,379
<i>Kdyby ho dokončili...</i>
........