1
00:00:08,658 --> 00:00:10,576
Mys Gloucester,
Nová Británie.

2
00:00:11,827 --> 00:00:14,789
Jedno z nejbrutálnějších míst,
s jakým se mariňáci

3
00:00:14,956 --> 00:00:17,667
museli vypořádat
v celé tichomořské válce.

4
00:00:27,635 --> 00:00:32,098
Na mysu Gloucester
ostřeluje americká 5. letecká armáda

5
00:00:32,348 --> 00:00:35,017
v přípravě na vylodění
nepřátelské pozice.

6
00:00:35,059 --> 00:00:37,645
Shodila na pobřeží
400 tun bomb.

7
00:00:39,271 --> 00:00:42,233
Hlavním cílem bylo obsazení
dvou vojenských letišť

8
00:00:42,274 --> 00:00:44,235
na západním cípu
Nové Británie.

9
00:00:44,777 --> 00:00:47,822
Měla tak být odříznuta
velká japonská základna Rabaul

10
00:00:47,863 --> 00:00:49,657
na východním konci ostrova.

11
00:00:51,158 --> 00:00:55,663
Invaze začala
26. prosince 1943.

12
00:00:58,833 --> 00:01:02,795
Právě začínalo období dešťů
a musím říct,

13
00:01:02,837 --> 00:01:06,090
že nikde na světě jsem
nezažil takový liják

14
00:01:06,090 --> 00:01:09,468
jako na mysu Gloucester.

15
00:01:14,765 --> 00:01:16,851
Skoro pořád jsme byli mokří.

16
00:01:18,144 --> 00:01:22,440
Měli jsme pořád stejné šaty,
nejmíň tři měsíce.

17
00:01:24,817 --> 00:01:30,656
Boty mi úplně shnily
a odpadly mi malíčky na nohou.

18
00:01:32,992 --> 00:01:36,704
Kam jsme šlápli,
tam bylo bláta po kolena.

19
00:01:37,496 --> 00:01:39,540
Vozidla se skoro
nemohla hnout.

20
00:01:40,625 --> 00:01:45,254
Jeden buldozer
zapadl do bahna a zmizel.

21
00:01:53,429 --> 00:01:55,890
Podmínky v džungli
........