1
00:00:30,531 --> 00:00:33,825
Jakmile člověk začal přemýšlet,
zatoužil po létání.

2
00:00:33,951 --> 00:00:38,038
Ale létání bylo vyhrazeno ptákům...

3
00:00:40,165 --> 00:00:44,211
a tak to zůstalo po tisíce let.

4
00:00:58,100 --> 00:01:02,479
Avšak člověk coby věčný
optimista to nevzdal.

5
00:02:55,509 --> 00:02:59,721
Povzbuzen mnohými úspěchy,
zkoušel to dál.

6
00:03:01,431 --> 00:03:03,392
Nadáním a vynalézavostí

7
00:03:03,517 --> 00:03:06,019
dokázal zvednout stroje ze země

8
00:03:06,144 --> 00:03:09,523
a někdy je i dostal zpět dolů.

9
00:03:13,402 --> 00:03:16,196
Bravo! Bravo!

10
00:03:20,450 --> 00:03:25,414
Po celém světě začali
muži psát dějiny létání.

11
00:03:25,539 --> 00:03:28,709
Například v Itálii podnikl
hrabě Emilio Ponticelli

12
00:03:28,834 --> 00:03:33,046
něco, co mnoho lidí pokládalo
za první dálkový let.

13
00:03:46,018 --> 00:03:48,020
Už nebylo pochyb, v roce 1910

14
00:03:48,145 --> 00:03:51,440
se létání stalo posedlostí.

15
00:03:51,565 --> 00:03:53,567
Člověk dobyl vzduch

16
00:03:53,692 --> 00:03:56,445
a všude na světě lidé volali:

17
00:03:56,570 --> 00:04:00,324
"Ó ti báječní muži na létajících strojích!"

18
00:04:19,676 --> 00:04:27,309
BÁJEČNÍ MUŽI
NA LÉTAJÍCÍCH STROJÍCH

19
00:04:36,568 --> 00:04:44,326
ANEB Z LONDÝNA DO PAŘÍŽE
ZA 25 HODIN 11 MINUT

20
00:06:37,898 --> 00:06:39,900
Ahoj, Richarde!

21
00:07:08,345 --> 00:07:11,139
Ach, Richarde! Prosím tě,
vezmi mě s sebou!

22
00:07:11,265 --> 00:07:13,725
Dnes to nejde.
Je velký vítr.

23
00:07:13,851 --> 00:07:15,811
........