1
00:00:17,134 --> 00:00:20,910
FEDERÁLNÍ VĚZNICE
BENDWATER, COLORADO

2
00:01:01,921 --> 00:01:04,025
- Jsi vzhůru?
- Jo.

3
00:01:04,175 --> 00:01:07,801
Jack se na tebe
zítra chystá. Ve dvě.

4
00:01:11,214 --> 00:01:12,735
Byl to dluh.

5
00:01:15,866 --> 00:01:17,966
Slyšel jsi mě?

6
00:01:19,750 --> 00:01:20,969
Slyšel.

7
00:01:25,866 --> 00:01:26,976
Dík.

8
00:01:47,802 --> 00:01:51,784
Všichni na zem! Na zem!

9
00:01:51,934 --> 00:01:56,140
Na zem! Dolů!

10
00:01:58,132 --> 00:02:01,885
Dolů! Na zem!

11
00:02:02,035 --> 00:02:05,882
PLÁN ÚTĚKU
Přeložil fčelí medvídek

12
00:02:06,611 --> 00:02:11,320
FEDERÁLNÍ VĚZENÍ BENDWATER,
BUDOVA S MAXIMÁLNÍ OSTRAHOU, SAMOTKA

13
00:02:31,212 --> 00:02:32,429
Doleva.

14
00:02:35,697 --> 00:02:36,924
Postav se tady.

15
00:02:46,537 --> 00:02:47,737
Ustup doprava.

16
00:03:00,401 --> 00:03:01,607
Běž dovnitř.

17
00:03:09,771 --> 00:03:10,977
Ruce.

18
00:03:16,447 --> 00:03:17,675
Užij si to.

19
00:04:24,310 --> 00:04:25,537
Tady.

20
00:04:29,605 --> 00:04:30,831
Jdeme.

21
00:05:06,872 --> 00:05:09,579
Oběd. Tady máš zeleninu.

22
00:05:18,420 --> 00:05:19,647
Dobře.

23
00:05:21,740 --> 00:05:25,077
- Hej, Roagu!
- Jo?

24
00:05:25,227 --> 00:05:28,579
........