1
00:00:00,177 --> 00:00:05,160
<i>Děti, když se Marshallův autobus
porouchal osm kilometrů od Farhampton Innu,</i>

2
00:00:05,161 --> 00:00:06,393
<i>Marshall pronesl slib.</i>

3
00:00:06,395 --> 00:00:08,612
Tak daleko přece určitě dojdu.

4
00:00:08,614 --> 00:00:12,199
<i>Ano, bylo to další
pokračování cyklu...</i>

5
00:00:12,201 --> 00:00:18,055
<i># Marshall versus stroje! #</i>

6
00:00:18,057 --> 00:00:22,441
<i># Hrdina započal cestu
se skálopevným odhodláním #</i>

7
00:00:22,476 --> 00:00:27,297
<i># Ale popojedem dál
pomalým prolínáním #</i>

8
00:00:27,599 --> 00:00:32,953
<i># Unavený, dehydrovaný,
v duši prázdnotu #</i>

9
00:00:32,955 --> 00:00:38,458
<i># Ale počkat chvilku,
proč tam Bigfoot stojí u plotu? #</i>

10
00:00:39,041 --> 00:00:41,428
Čau, nic jsi neviděl.

11
00:00:41,730 --> 00:00:47,405
<i># Já neblouzním,
Bigfoot existuje #</i>

12
00:00:47,440 --> 00:00:50,870
<i># Ale každý přece ví,
že kouřit už přestal před roky #</i>

13
00:00:50,962 --> 00:00:53,006
Sakra, ztrácím to.

14
00:00:57,403 --> 00:00:59,780
Promiňte! Zdravím.

15
00:01:00,211 --> 00:01:01,748
Nechcete svézt?

16
00:01:02,485 --> 00:01:04,585
<i>A takhle Marshall
poznal vaši matku.</i>

17
00:01:05,837 --> 00:01:09,837
HOW I MET YOUR MOTHER - 9x13
Bass Player Wanted / Hledá se baskytaristka

18
00:01:10,338 --> 00:01:14,338
Překlad: jingspiral
facebook.com/jingspiral

19
00:01:14,839 --> 00:01:17,839
http://himym.cz

20
00:01:18,066 --> 00:01:20,884
Tohle je super.
Celá parta spolu.

21
00:01:21,095 --> 00:01:23,287
Teda skoro celý parta.

22
00:01:23,289 --> 00:01:26,673
Jo, jedna naše
milovaná část tu chybí.
........