1
00:01:10,521 --> 00:01:14,217
PAPÍROVÝ DŮM

2
00:02:46,390 --> 00:02:48,434
Ukliď si to.

3
00:02:48,912 --> 00:02:50,312
Dobrá práce.

4
00:02:50,347 --> 00:02:54,182
Ne tak dobrá jako minule,
ale dobrý. Colline?

5
00:02:54,217 --> 00:02:57,436
Ti, kteří ještě nedokončili mapy,
chci je vidět zítra odpoledne.

6
00:02:57,471 --> 00:02:59,871
- Vševěde.
- Ignorante.

7
00:03:01,828 --> 00:03:03,176
Ticho!

8
00:03:03,220 --> 00:03:05,829
- Anna Madden, ven.
- Ale to jsem nebyla já.

9
00:03:05,873 --> 00:03:06,621
Ven!

10
00:03:06,656 --> 00:03:09,187
- Sharon si vzala mou knihu.
- Lhářko!

11
00:03:09,222 --> 00:03:12,440
- Ihned vypadni nebo půjdeš do ředitelny.
- Ale byla to Sharon!

12
00:03:12,475 --> 00:03:15,362
- Ven!
- Ne...

13
00:03:15,397 --> 00:03:17,919
Dobře, promluvíme si po hodině.

14
00:03:23,095 --> 00:03:25,748
A zůstaň tak, abych na tebe viděla.

15
00:03:29,444 --> 00:03:34,533
Nigeli, řekla jsem ti, aby
ses postavil? Ne, tak si sedni.

16
00:03:35,228 --> 00:03:39,708
Dobře, víme kolik stupňů
má kruh, že ano Nigeli?

17
00:03:39,743 --> 00:03:41,065
Ticho!

18
00:03:41,100 --> 00:03:44,057
Další kdo se bude smát,
toho vyhodím ze třídy.

19
00:03:44,092 --> 00:03:47,423
<i>Dobrá... dnes začneme s novým tématem</i>

20
00:03:47,458 --> 00:03:50,754
<i>a jedná se o základní statistiky</i>

21
00:03:50,789 --> 00:03:53,276
<i>grafu "pí".</i>

22
00:03:54,060 --> 00:03:57,504
<i>Graf "pí" slouží k určení informace...</i>

23
00:03:57,539 --> 00:04:01,452
........