1
00:00:03,649 --> 00:00:05,033
<i>Koukněte na ně!</i>

2
00:00:05,035 --> 00:00:08,370
<i>Naši vždy připravení vojáci
si užívají trochy volna</i>

3
00:00:08,372 --> 00:00:10,572
<i>na exotickém ostrově Oahu,</i>

4
00:00:10,574 --> 00:00:12,991
<i>na místě ke shromáždění
na havajských ostrovech,</i>

5
00:00:12,993 --> 00:00:17,629
<i>kde se střetává pravý
tropický ráj s rušnou metropolí.</i>

6
00:00:17,631 --> 00:00:20,332
<i>Ale po dni
na písku a surfu</i>

7
00:00:20,334 --> 00:00:24,052
<i>se tito chlapci vrátí
zpět do služby ke strýčkovi Samovi</i>

8
00:00:24,054 --> 00:00:25,637
<i>na nejkrásnějším
místě na zemi.</i>

9
00:00:25,639 --> 00:00:29,774
<i>Pokračujte v dobré práci,
chlapci! Amerika je na vás pyšná.</i>

10
00:00:29,776 --> 00:00:33,361
Dobré ráno, Rede.
Special steak a vejce, prosím.

11
00:00:34,814 --> 00:00:36,297
Přesně tak, jak to mám rád.

12
00:00:45,190 --> 00:00:48,309
Co to, sakra, bylo?
Dělostřelecký výcvik?

13
00:00:48,311 --> 00:00:50,461
Někdo těm chlapům
řekněte, že je neděle.

14
00:00:55,284 --> 00:00:57,669
Jdeme, jdeme, jdeme.

15
00:01:03,693 --> 00:01:07,011
- Co se, sakra, děje?
- Japončíci bombardují ostrov.

16
00:02:03,436 --> 00:02:06,604
7. prosinec, 1941.

17
00:02:07,606 --> 00:02:10,191
Prezident Roosevelt ho nazval

18
00:02:10,193 --> 00:02:13,695
dnem, který hanebně přežije.

19
00:02:14,780 --> 00:02:18,032
V to pokojné nedělní
ráno před 70 lety

20
00:02:18,034 --> 00:02:22,737
americké síly odolaly
nevyprovokovaný útok

21
00:02:22,739 --> 00:02:25,507
a náš národ byl po hlavě zatažen

22
00:02:25,509 --> 00:02:28,543
do největšího globálního
........