1
00:02:18,685 --> 00:02:21,232
...což vytváří etický rébus.

2
00:02:21,532 --> 00:02:23,836
Ale pamatujte si, hájíte jeho právo

3
00:02:23,837 --> 00:02:25,180
být svobodným občanem,

4
00:02:25,180 --> 00:02:27,420
ne jeho právo na vraždu.

5
00:02:28,380 --> 00:02:29,436
Dost teoretizování.

6
00:02:29,437 --> 00:02:33,563
Pojďme se podívat na případ,
který nás naučí myslet prakticky.

7
00:02:33,564 --> 00:02:37,824
Sáro, řekni nám o případu
Kalifornie versus Chris Albanese.

8
00:02:38,229 --> 00:02:41,493
Dobře.
V případě bratrů Albanových soudce,

9
00:02:42,433 --> 00:02:44,284
tady náš profesor Nolan,

10
00:02:44,399 --> 00:02:45,904
rozhodl proti Chrisu Albanesovi,

11
00:02:46,019 --> 00:02:47,548
který si teď
odpykává doživotní trest

12
00:02:47,663 --> 00:02:49,340
za brutální vraždu svého bratra.

13
00:02:49,341 --> 00:02:52,028
Obhajoba argumentovala
přechodným šílenstvím,

14
00:02:52,029 --> 00:02:54,492
ale porota a soudce
Nolan shledali Chrise vinným,

15
00:02:54,493 --> 00:02:55,739
protože existovaly důkazy,

16
00:02:55,740 --> 00:02:58,140
že vraždu plánoval roky.

17
00:02:58,141 --> 00:03:00,956
Myslím, že obhajoba
zde propásla velkou příležitost.

18
00:03:00,957 --> 00:03:02,524
Ano, bylo to plánované,

19
00:03:02,525 --> 00:03:04,156
ale spáchané v sebeobraně,

20
00:03:04,157 --> 00:03:06,977
takže by mohl dostat úplně jiný trest.

21
00:03:07,612 --> 00:03:09,083
Děkuji, Sáro.

22
00:03:09,084 --> 00:03:12,059
Dobře, začneme stránkou osm,

23
00:03:12,060 --> 00:03:13,948
MacDonald versus Chicago.

24
........