1
00:00:00,667 --> 00:00:04,171
- Skončili jsme.
- Cože?

2
00:00:04,463 --> 00:00:05,464
Nechávám tě jít.

3
00:00:05,506 --> 00:00:07,216
<i>V předchozím díle Scandalu...</i>

4
00:00:07,216 --> 00:00:10,552
- David Rosen! - Proč volal
mrtvý bývalý přítel Quinn Perkinsové

5
00:00:10,552 --> 00:00:12,930
jednomu z největších
sponzorů Grantovy vlády,

6
00:00:12,971 --> 00:00:15,182
a to 11-krát v týdnu,
kdy byl roztrhán na kousky?

7
00:00:15,224 --> 00:00:16,892
Vzbuď se a přičichni
k zástěrce, Abby.

8
00:00:16,934 --> 00:00:20,062
Tohle je konspirace,
Kdo ví, jak vysoko sahá?

9
00:00:20,103 --> 00:00:22,272
Slyšela jsem, že máme
problém s Davidem Rosenem.

10
00:00:22,314 --> 00:00:24,566
To máme, Livie. To máme.

11
00:00:25,526 --> 00:00:27,027
Nesmím tu být.
Neměla bych tu být.

12
00:00:27,069 --> 00:00:29,029
Jsem mimo Bílý dům.
Tisk by mě mohl vidět.

13
00:00:29,071 --> 00:00:32,824
- Riskuju všechno. Všechno.
- Všichni riskujeme všechno.

14
00:00:32,866 --> 00:00:34,952
Byla bys radši,
kdybychom se sešli v Bílém domě?

15
00:00:34,952 --> 00:00:38,705
- Přišlo by ti to méně jako zločin?
- Přede dveřmi je tajná služba.

16
00:00:38,747 --> 00:00:40,624
Prosím, neřvi v tomhle
pokoji slovo "zločin".

17
00:00:40,666 --> 00:00:43,252
Nebýt Hollise,
vůbec bychom tady nebyli.

18
00:00:43,252 --> 00:00:45,128
Počkejte chvilku.

19
00:00:45,170 --> 00:00:48,173
Z toho mostu jsme skočili všichni
společně. Sakra, ruku v ruce.

20
00:00:48,173 --> 00:00:51,385
Ale ona myslí po tom
mostu a držení rukou,

21
00:00:51,385 --> 00:00:53,595
- když jsi zběhl.
- Jsi na volné noze, Hollisi.
........