1
00:00:01,168 --> 00:00:03,545
Kdo je, sakra, David Rosen,
a proč s ním máme problém?

2
00:00:03,587 --> 00:00:04,671
<i>V předchozích dílech Scandalu...</i>

3
00:00:04,671 --> 00:00:08,217
Jestli najde David Rosen spojení
mezi Cytronem a Doyle Energy,

4
00:00:08,258 --> 00:00:11,178
každý z nás stráví
zbytek života ve vězení.

5
00:00:11,220 --> 00:00:12,846
Trochu jsem pátrala
a ukázalo se, že Cytron

6
00:00:12,888 --> 00:00:15,432
není jen společnost
pro internetové zabezpečení.

7
00:00:15,474 --> 00:00:18,393
Taky vyvíjeli software. Oficiálně
se používal do hracích automatů.

8
00:00:18,393 --> 00:00:20,646
- A neoficiálně?
- Do volebních přístrojů.

9
00:00:21,438 --> 00:00:22,856
<i>Vím, že jsi zrovna
dostal svou práci zpátky, Davide,</i>

10
00:00:22,856 --> 00:00:25,359
<i>- a já nechtěla nic říkat, přísahám.
- Ne, udělala jsi správnou věc.</i>

11
00:00:25,400 --> 00:00:30,239
A tak dále. Chcete,
abych uvědomil ostatní?

12
00:00:31,156 --> 00:00:32,491
Ne.

13
00:00:40,791 --> 00:00:43,919
- Jdu pozdě?
- Stihl jste to akorát. Tady.

14
00:00:43,961 --> 00:00:46,672
- Děkuju.
- Žádný problém. Hezký den.

15
00:01:17,619 --> 00:01:21,707
SCANDAL 2x06 - Spies Like Us
Přeložila channina

16
00:01:24,418 --> 00:01:28,088
- Dobře, ten chlap otevřel Čínu.
- To neguje Watergate.

17
00:01:28,130 --> 00:01:30,591
Ne. Watergate neneguje nic.
Watergate byla katastrofa.

18
00:01:30,632 --> 00:01:32,926
A stejně věříš, že byl
Nixon skvělý prezident.

19
00:01:32,968 --> 00:01:35,262
Věřím, že byl dobrý ve své práci.

20
00:01:35,304 --> 00:01:38,390
Je mi z tebe smutno.
Za chvíli začnu natahovat.

21
00:01:38,390 --> 00:01:41,894
Myslím, že člověka nedefinuje
........