1
00:00:02,878 --> 00:00:06,757
Billy Chambers?
Billy Chambers je ten špeh?

2
00:00:06,840 --> 00:00:08,091
Myslela jsem,
že se drží při zemi.

3
00:00:08,091 --> 00:00:10,469
Kdybych já někoho
chladnokrevně ubodala k smrti

4
00:00:10,552 --> 00:00:11,929
nůžkami a prošlo mi to,

5
00:00:12,012 --> 00:00:13,639
utekla bych z města
a nikdo už by o mně neslyšel.

6
00:00:18,310 --> 00:00:19,895
- Hucku?
- Billy Chambers musel jít.

7
00:00:22,272 --> 00:00:24,733
A musel jsem ti
slíbit, že ho nezabiju...

8
00:00:25,651 --> 00:00:29,530
- Tak jsem si někoho najal.
- Podržte ten výtah!

9
00:00:47,339 --> 00:00:48,841
Počkejte! Prosím, počkejte.

10
00:00:49,925 --> 00:00:51,969
Ať vám platí cokoliv,
dám vám dvojnásobek.

11
00:00:52,052 --> 00:00:54,304
- Já vím.
- Počkejte! Dost, prosím!

12
00:00:54,388 --> 00:00:55,764
Berte mě jako investiční strategii.

13
00:00:55,806 --> 00:00:58,433
Byl jsem viceprezidentčin
šéf zaměstnanců.

14
00:00:58,517 --> 00:01:01,520
Mám všechny její přístupové
kódy. Znám všechna její hesla

15
00:01:01,603 --> 00:01:03,397
a vím, kde je zakopána spousta těl.

16
00:01:03,438 --> 00:01:06,525
Chtěl jsem jít do důchodu jako
bohatý, až všechny tajemství prodám,

17
00:01:06,525 --> 00:01:08,277
ale není důvod,
abych se nerozdělil.

18
00:01:08,318 --> 00:01:12,447
Můj přístup, vaše dovednosti...
Byli bychom skvělý tým.

19
00:01:12,489 --> 00:01:14,199
To, co se říká, je pravda.
Když chcete někoho zabít dobře,

20
00:01:14,199 --> 00:01:15,951
musíte ho zabít sám.

21
00:01:16,034 --> 00:01:18,120
- Vyšijte to někdo na polštář.

22
........