1
00:00:30,275 --> 00:00:34,979
<i>Muž oznámil, že před South
Seas Sportswear došlo k hádce.<i>

2
00:00:34,981 --> 00:00:38,533
<i>Pozor, dostáváme hodně
hlášení o domácím násilí.</i>

3
00:02:04,326 --> 00:02:08,326
Hawaii Five-O 4x11 - Pukana (Keepsake)
Přeložila channina

4
00:02:47,913 --> 00:02:49,513
Vidím, že už jsi zase tady.

5
00:02:49,515 --> 00:02:52,333
- Ahoj.
- Tři roky v řadě.

6
00:02:52,335 --> 00:02:54,535
- Jo.
- Jsi vážně dobrý táta.

7
00:02:54,537 --> 00:02:58,539
- To je sladké. Díky.
- Není zač.

8
00:03:02,043 --> 00:03:03,094
Co je?

9
00:03:03,096 --> 00:03:05,346
Víš, že to je kód pro to,
že si myslí, že jsi hezký.

10
00:03:05,348 --> 00:03:08,065
Jo, vím, ale Tamařina
máma si to myslí o každém,

11
00:03:08,067 --> 00:03:10,000
proto se třikrát
vdala a rozvedla.

12
00:03:10,002 --> 00:03:13,554
Víš, co se říká:
Napočtvrté je to to pravé.

13
00:03:13,556 --> 00:03:15,105
- Jak je, Lou?
- Co říkáš, Danny?

14
00:03:15,107 --> 00:03:18,359
- Co tady děláte?
- Trochu veřejně prospěšné práce

15
00:03:18,361 --> 00:03:20,944
jako pokání za něčí
nedávný prohřešek.

16
00:03:21,013 --> 00:03:23,814
- Tati, omluvila jsem se.
- Jo, vzpomínám si.

17
00:03:24,616 --> 00:03:27,318
Prokaž si laskavost.
Ať ti nevyroste.

18
00:03:27,320 --> 00:03:31,872
- Ne, vůbec nechci, aby vyrostla.
- Kde je tvá dcera, mimochodem?

19
00:03:31,874 --> 00:03:33,741
Ona...

20
00:03:35,176 --> 00:03:39,245
Kde máš rukavice? Grace,
o čem jsme zrovna mluvili?

21
00:03:39,247 --> 00:03:41,832
Polož to.
........