1
00:01:26,558 --> 00:01:29,487
preložil: adams701

2
00:01:47,994 --> 00:01:50,994
Prepáč.
Nechceli sme na teba vybehnúť.

3
00:01:51,098 --> 00:01:54,327
Len to, že nemôžeme ísť
kam chceme.

4
00:01:54,458 --> 00:01:55,352
Oh, kam chcete ísť?

5
00:01:55,418 --> 00:01:57,241
Hľadáme Pike's Trail.

6
00:01:57,722 --> 00:01:58,966
- Pike's Trail?
- Áno.

7
00:01:59,131 --> 00:02:01,073
Táto mapa, čo máme z
prístavu, je nanič.

8
00:02:01,147 --> 00:02:04,660
Jasné. No, sever je hore.
To môže pomôcť.

9
00:02:04,762 --> 00:02:07,828
A možno by ste mali myslieť
o zdržiavaní sa pri pobreží.

10
00:02:08,026 --> 00:02:10,295
Nie je tam telefónne pripojenie
v prípade, že sa stratíte.

11
00:02:10,458 --> 00:02:11,668
Len choďte po chodníku
asi 3 kilometre,

12
00:02:11,803 --> 00:02:14,007
uvidíte veľký dub,
zabočte doľava.

13
00:02:14,138 --> 00:02:16,626
Takých 500 metrov..
a malo by to byť pred vami.

14
00:02:16,699 --> 00:02:18,389
- Ďakujeme.
- Vďaka.

15
00:02:18,619 --> 00:02:22,230
A tiež máme pár pravidiel
tu, na Kings Island.

16
00:02:22,298 --> 00:02:26,674
Pôjdete potme, žiadne odpadky
a... ani alkohol.

17
00:02:28,731 --> 00:02:29,941
OK.

18
00:02:30,074 --> 00:02:32,529
Takže... vyber to pivo.

19
00:02:36,923 --> 00:02:38,297
No tak.

20
00:02:50,266 --> 00:02:51,989
- Pekný deň.
- Majte sa.

21
00:02:52,858 --> 00:02:55,575
Mimochodom,
nech nikto nevidí tú fľašu.

22
........