1
00:00:02,000 --> 00:00:06,253
Kapitánův deník,
hvězdné datum 41309.5.

2
00:00:06,385 --> 00:00:08,630
Jsme na orbitě Persephone V,

3
00:00:08,808 --> 00:00:12,062
kam jsem byl vyslán, abych
s admirálem Markem Jamesonem

4
00:00:12,191 --> 00:00:15,030
projednal vzniklou výjimečnou situaci.

5
00:00:15,156 --> 00:00:19,575
Hvězdná flotila před dvěma dny obdržela
toto subprostorové vysílání, admirále.

6
00:00:19,708 --> 00:00:22,464
Podíváme se na to, kapitáne.
Na obrazovku.

7
00:00:27,561 --> 00:00:30,483
Jsem Karnas, vládce Mordan IV.

8
00:00:30,610 --> 00:00:32,570
Odpadlická skupina teroristů

9
00:00:32,698 --> 00:00:36,784
vzala velvyslance Federace
Hawkinse za své rukojmí.

10
00:00:36,917 --> 00:00:39,208
Se mnou odmítají
vyjednávat o podmínkách.

11
00:00:39,798 --> 00:00:42,673
Je to krize, kterou nemohu vyřešit.

12
00:00:42,805 --> 00:00:46,345
Teroristé požadují
vyjednavače z Federace.

13
00:00:46,481 --> 00:00:48,893
Domnívám se,
že je pouze jediný vyjednavač

14
00:00:49,029 --> 00:00:52,034
který je schopen tuto situaci
vyřešit.

15
00:00:52,162 --> 00:00:57,163
Životy rukojmích zavisí na tom,
zda Hvězdná flotila sem toho muže dopraví.

16
00:00:58,134 --> 00:01:02,387
Komandére Marku Jamesone.
Admirále Jamesone.

17
00:01:02,520 --> 00:01:06,273
Teroristé nám dali šest pozemských
dní, abyste sem byl dopraven,

18
00:01:06,404 --> 00:01:09,861
jinak rukojmí zemřou.

19
00:01:10,915 --> 00:01:14,336
Hvězdná flotila nechápe,
proč k této krizi došlo.

20
00:01:14,465 --> 00:01:17,886
Mordan IV konečně dosáhl míru
po desetiletích občanské války.

21
00:01:18,600 --> 00:01:22,188
40ti letech občanské války, kapitáne.
Ano, pane.

22
........