1
00:00:06,700 --> 00:00:11,412
Kapitáne, Hvězdná flotila hlásí
narušení Neutrální Zóny.

2
00:00:11,620 --> 00:00:12,872
Jaké povahy?

3
00:00:13,998 --> 00:00:17,750
Bitva. Sektor devět,
souřadnice 070 na 3.

4
00:00:17,917 --> 00:00:19,919
Není známo, o koho jde.

5
00:00:20,086 --> 00:00:22,464
Máme to celé vyšetřit.
Odpovězte, že bereme na vědomí.

6
00:00:22,630 --> 00:00:25,007
Pane La Forgi, zadejte kutz.
Ano, pane.

7
00:00:25,174 --> 00:00:28,260
V té oblasti není hlášena žádná
z lodí Federace.

8
00:00:28,469 --> 00:00:30,512
Ferengové?
Od nich je to daleko.

9
00:00:30,679 --> 00:00:33,890
Oddělíme talířovou sekci?
Pokusme se nejdříve zjistit víc.

10
00:00:34,056 --> 00:00:35,766
Kurz nastaven, kapitáne.

11
00:00:35,933 --> 00:00:38,186
Rychlost, warp 7.
Ano, pane, warp 7.

12
00:00:38,352 --> 00:00:39,687
Vpřed.

13
00:00:48,612 --> 00:00:51,072
Blížíme se
k Neutrální Zóně.

14
00:00:51,239 --> 00:00:55,576
Pane, senzory hlásí nedávné
fotonové výbuchy a střelbu z phaserů.

15
00:00:55,743 --> 00:00:58,204
Analyzoval jsem zplodiny
výbuchů.

16
00:00:58,370 --> 00:01:03,291
Není to ale materiál Ferengů.
Možná Romulanů.

17
00:01:04,083 --> 00:01:06,169
O těch jsme
už dost dlouho neslyšeli.

18
00:01:06,336 --> 00:01:08,338
Ani mi to nescházelo.

19
00:01:08,505 --> 00:01:11,423
Jestli se Romulané vrátili do tohoto sektoru,
měli bychom to vědět.

20
00:01:11,590 --> 00:01:14,259
Pane Worfe, boj ještě zuří?
Ne, pane.

21
00:01:14,927 --> 00:01:18,138
Zpomalit na poloviční impulz.
Poloviční impulz.

........