1
00:00:39,000 --> 00:00:41,700
<b>Mob City S01E05
Oxpecker</b>

2
00:00:41,700 --> 00:00:44,700
Překlad: Kooha; Korekce: Clear
www.neXtWeek.cz

3
00:01:03,122 --> 00:01:04,656
Joe.

4
00:01:04,690 --> 00:01:06,157
Joe, probuď se.

5
00:01:07,326 --> 00:01:08,393
Ne!

6
00:01:08,427 --> 00:01:10,095
Joe!

7
00:01:10,162 --> 00:01:12,097
Přestaň! Přestaň!

8
00:01:12,164 --> 00:01:13,698
Ne!

9
00:01:13,733 --> 00:01:14,933
Ne!

10
00:01:20,373 --> 00:01:23,975
Ne! Ne.

11
00:01:25,811 --> 00:01:28,313
Je to jenom sen.
Už jsi z války doma.

12
00:01:28,347 --> 00:01:29,781
Jsi doma!

13
00:01:29,815 --> 00:01:31,916
Jenom sníš.
Už jsi z války doma.

14
00:01:31,951 --> 00:01:32,984
Prosím, prosím, nech mě pomoct!

15
00:01:43,496 --> 00:01:45,330
Co jsi to udělal?

16
00:01:54,106 --> 00:01:56,274
Jo?

17
00:01:56,308 --> 00:01:59,210
Řekni to znova.
Spojení je špatný.

18
00:01:59,245 --> 00:02:03,948
<i>Mám adresu...
North Wilcox 1014.</i>

19
00:02:03,983 --> 00:02:05,216
<i>Musíš zaklepat...</i>

20
00:02:05,251 --> 00:02:07,919
<i>Třikrát krátce,
dvakrát dlouze, třikrát krátce.</i>

21
00:02:07,953 --> 00:02:09,087
Seš si tím jistej?

22
00:02:09,121 --> 00:02:10,188
<i>Jasně, že jsem.</i>

23
00:02:10,222 --> 00:02:12,123
<i>Dejte pozor,
abyste nějakého nezranili poldu.</i>

........